ORIGINAL ARTICLE
From the region attracting to the region pushing out the population (on the example of the Silesian Voivodeship)
 
 
More details
Hide details
1
Emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nadal aktywny naukowo.
 
 
Online publication date: 2022-06-30
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):131-157
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the research is the Silesian Voivodeship, identified with the region which, almost until the end of the 20th century, was characterized by a positive balance of population migration in interregional flows. Since 1999, it has become a runoff area. The aim of the article is to present the size of the links in terms of permanent migration of the Silesian region population with other voivodeships and the resulting demographic losses that this region has suffered over 20 years. Materials and methods: The research method is reduced to the analysis of data on the migration of people to and from the Silesian region in 1999-2018 with the use of statistical methods. The basic source of data that formed the basis for the analysis of inter-Voivodeship population flows were the numbers included in the Demographic Yearbooks 2000-2019. Results: The demographic processes taking place over 20 years caused a decrease in the region's population by 251,934, of which 60,956 were inter-voivodeship flows, 97,059 for a negative increase, 93,919 for a negative foreign balance. Conclusions: From the analysis of population flows between the Silesian region and the rest of the country, the following correlations can be seen: - in the analyzed period of research, the attractiveness of settlement in the Silesian region decreased, - the Silesian region showed the strongest migration ties with its immediate surroundings, which would be in line with Ravenstein's law, - the ties between the population of the Silesian region and Voivodeships with a higher level of development, especially in the outflow, are tightening, and it is weakening with underdeveloped regions, - the migration efficiency of the population of the Silesia region was the lower, the higher level of development was represented by a given group of Voivodeships.
 
REFERENCES (19)
1.
Gałązka, A., Potrykowska, A. (2017). Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju. W: J. Hryniewicz, A. Potrykowska, (red.). Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej gospodarczej, 39-77. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 
2.
Gierańczyk, W., Krajewska, M. (2017). Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, Wiadomości Statystyczne nr 10 (677), 69-84.
 
3.
Harvey, D. (1969). Modele ewolucji układów przestrzennych w geografii człowieka. W: Modele Geografii Przegląd Zagraniczny Literatury Geograficznej, Zeszyt 3/4. Warszawa: Instytut Geografii PAN, 108-184.
 
4.
Jarosz, M., (red.), (2001). Manowce polskiej prywatyzacji. Warszawa: PWN.
 
5.
Kabaj, M., (2005). Ekonomia tworzenia i likwidacja miejsc pracy: Dezaktywizacja Polski? Warszawa: IPiSS.
 
6.
Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Poltext.
 
7.
Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.). ( 2020). Studia nad chaosem przestrzennym. Warszawa: Studia KPZK PAN, 182.
 
8.
Migracje ludności w Polsce w latach 1979-1988. (1992). Warszawa: GUS.
 
9.
Pakulska, T., Rakowski, W. (1995). Typologia województw z punktu widzenia rozwoju ludności w latach 1989-199 3.Studia Demograficzne, 1, 3-.41.
 
10.
Pamiętniki bezrobotnych. (2006). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1-6.
 
11.
Poniatowska-Jaksch M. (2009). Człowiek. Mobilność przestrzenna ludności. W: K. Kuciński (red.). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 101-115.
 
12.
Poznański, K.Z., (2000). Wielki przekręt. Klęska polskich reform. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie.
 
13.
Rakowski, W. (1987). Migracje ludności wiejskiej w okresie zastoju gospodarczego Polski (na przykładzie woj. radomskiego). Radom: Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej, 41-70.
 
14.
Rakowski, W. (2016). Powiązania przestrzenne woj. świętokrzyskiego w przepływach ludności w świetle danych NSP z 2011 r. Kielce: Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej.
 
15.
Ravenstein E. G. (1885, 1889). The Laws of Migration, Journal of Royal Statistical Society, 48-52, 167-227, 241-305.
 
16.
Runge J. (2017). Specyfika sytuacji demograficznej w województwie śląskim na tle Polski. W.J.Hrynkiewicz, A. Potrykowska, (red.). Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 34-50.
 
17.
Szajnowska-Wysocka, A. (1999). Zachowania przestrzenne ludności konurbacji Górnośląskiej. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
18.
Webb W. (1963). The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales 1921-1931. Economic Geography, 39(2).
 
19.
Zdrojewski E. Z. (2000). Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1999. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top