Smart Villages. Przykłady z Polski”, IRWIR PAN, Warszawa 2021, p. 154" /> Review of the monograph by Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa titled "Koncepcja Smart Villages . Przykłady z Polski”, IRWIR PAN, Warszawa 2021, p. 154
SCIENTIFIC REVIEW
Review of the monograph by Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa titled "Koncepcja Smart Villages. Przykłady z Polski”, IRWIR PAN, Warszawa 2021, p. 154
 
More details
Hide details
1
John Paul II University of Applied Sciences in Biala Podlaska, Poland Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Danuta Guzal-Dec
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
Online publication date: 2022-03-31
Publication date: 2022-03-31
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):126–130
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725