OTHERS
Doctoral dissertation summary: THE ACTIVITY OF LOCAL AUTHORITIES IN ABSORBTION OF EUROPEAN UNION FUNDS AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITIES IN LUBLIN VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
CORRESPONDING AUTHOR
Agnieszka Cyburt   

dr Agnieszka Cyburt Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
Publication date: 2018-07-11
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):121–136
 
 
REFERENCES (6)
1.
Bański J., Czapiewski K.(2008), Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno – gospodarczego na obszarach wiejskich, Ekspertyza, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 84.
 
2.
Dziemianowicz W., Swianiewicz P.(2007), Gmina pasywna, Studia PAN KPZK, t.CXIVI, Warszawa.
 
3.
Halamska M.(2007), Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi, [w:] Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. Gorzelak G., Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 77-78.
 
4.
Leszczewska K. (2010), Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, „Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 17, Rzeszów, ss. 215-216.
 
5.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.
 
6.
Żuber P., Sudak S. (2007), Ocena spójności Polski w zakresie spójności z Unią Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725