ORIGINAL ARTICLE
FUNDS ABSORPTION BY BIELSKO COUNTY’S ECOLOGICAL FARMINGS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
 
More details
Hide details
1
Bialystok University of Technology, Off-Campus Faculty of Forestry in Hajnówka Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Sławomir J. Snarski   

dr inż. Sławomir Snarski, Bialystok University of Technology, Off-Campus Faculty of Forestry in Hajnówka, Piłsudskiego St. 8, 17-200 Hajnówka, Poland; phone: +48 85 682-95-00
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):99-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Rural Development Programme (RDP) for 2007-2013 is the continuation of previous activities (RDP 2004-2006) the objective of which is to develop and improve the quality of life in rural areas. The aim of the article is the evaluation of performance of the Rural Development Programme for 2008-2010 performed in Bielsko County within the ecological agriculture package with respect to agri-environmental programme. The evaluation includes financial and quantitative analysis of programme performance of ecological agriculture. It presents averaged financial transfers to ecological farms of each commune of the Bielsko County. The survey covered the following rural communes of the County: Bielsk Podlański, Brańsk, Wyszki, Rudka, Boćki, Orla. These communes are of typical agricultural nature, with the large ecological potential and the possibility of obtaining the funds from the European Union. The ecological aspect was also significant due to a slight distance of the analyzed farms from the Białowieża Forest.
 
REFERENCES (6)
1.
Dembek W, Dobrzyńska N, Liro A. (2004), Problemy zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej, Wyd. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty.
 
2.
Gonda-Sorczyńska E. (2007), Planowanie przestrzenne jednym z najważniejszych instrumentów ochrony środowiska w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie.
 
3.
Kędziora A. (2007), Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów rolniczych, Fragmenta Agronomica 3.
 
4.
Konopko M. (2006), Powiat bielski zaprasza, Oficyna Wydawnicza „Między niebem a ziemią”, Białystok.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top