ORIGINAL ARTICLE
THE COUNTY GOVERNMENT ACTIONS IN THE CREATION OF CONDITIONS FOR THE TOURISM ENTERPRISE DEVELOPMENT IN LUBELSKIE VOIVODSHIP
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):83-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study attempts to determine the institutional conditions of starting and operating tourist enterprises offering both accommodation and catering services in Lubelskie Voivodship. To establish the actual and desirable facts, a mail survey was sent to sixty-five county offices in Janów, Lublin, Łuków, Opole, Parczew, Puławy, Tomaszów and Włodawa counties. Twenty-six institutions (40%) provided the completed questionnaires. Local governments most often affect investors who consider starting a business, rather than operating a tourist enterprise. Actions supporting businesses that operate in a county are uncommon, but represent a broad spectrum. County governments apply both income and expenditure instruments. Entrepreneurs most often have taken advantage of the interest forgone by the county on late taxes or deferred tax payment terms. The examined counties rarely provide tax relief associated with job creation to the entrepreneurs starting a tourist business. The current state of the analyzed issue is disappointing. It is heartening that many local government institutions recognize the need to improve the situation in the coming years.
 
REFERENCES (10)
1.
Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2001), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. PARP, Warszawa, s. 8-16.
 
2.
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Kosiedowski W. (red.) (2005), Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń, s. 315-317.
 
3.
Kurys J. (2004), Przedsiębiorczość w polityce władz gminnych wschodniego pogranicza. w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce, Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 367-373.
 
4.
Saar M. A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, s. 24-40.
 
5.
Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych. Strużycki M. (red.) (2006), Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, s. 104.
 
6.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 
7.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 
8.
Wich U. (1996), Transformacja przestrzeni miejskiej w okresie zmian systemowo-ustrojowych w Polsce. w: U. Wich (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Materiały z I Ogólnokrajowej Konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 
9.
Wołowiec T. (2005), Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 67-75.
 
10.
Zwolińska-Ligaj M. (2006), Wpływ władz lokalnych na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w świetle opinii przedsiębiorców. w: M. Adamowicz (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 209.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top