ATTITUDES OF OLDER PEOPLE TOWARDS HEALTH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The implementation of positive transformations in the awareness and health behaviors of selected social groups requires identifying and analyzing their current attitudes towards health. The major objective of the study was to identify and present selected attitudes of older persons towards health. It was conducted with the method of a diagnostic survey amongst 106 respondents, with consideration given to gender of the surveyed. The greatest degree of respondents acceptance was reported in respect of such attitudes towards health as: hysteria, promotion, claiming, cult and Samaritan. As many as 90% of the respondents were identifying themselves with those attitudes. The gender was found to exert a significant effect only on differences in answers referring to the attitude of health promotion (autocreation).
 
REFERENCES (15)
1.
Barański J., Piątkowski W.,(red.) Zdrowie i choroba. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2002.
 
2.
Bogusz R., Społeczno – kulturowy kontekst zdrowia i choroby. W: A. Majchrowska (red.) Wybrane elementy socjologii. Wyd. Czelej, Lublin 2003, s.271 -291.
 
3.
Demel M., Pedagogika zdrowia. WSiP, Warszawa 1980.
 
4.
Demel M., Wychowanie zdrowotne. WSiP, Warszawa 1974.
 
5.
Jan Paweł II, List do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku. 1999.
 
6.
Kachaniuk H., Opieka nad zdrowiem osób starszych. W: T. B. Kulik, M. Latalski (red.), Zdrowie Publiczne. Wyd. Czelej, Lublin 2002, s.293 -310.
 
7.
Majchrowska A. (red.), Wybrane elementy socjologii. Wyd. Czelej, Lublin 2003, s. 156 -162.
 
8.
Majchrowska A., Społeczny wymiar zdrowia. W: A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz (red.) Promocja zdrowia. Wyd. Czelej, Lublin 2008, s.50-69.
 
9.
Ostrowska A., Płeć jako czynnik różnicowania zdrowia społeczeństwa. Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna1999, Rocznik VI,16.
 
10.
Pacyna M. B., Psychoprofilaktyka procesu starzenia się. „Zdrowie Psychiczne”, 1990, nr 1-4.
 
11.
Piątkowski W., Wokół socjologii zdrowia. Szkic o tożsamości subdyscypliny. W: W. Piątkowski, W. A. Brodniak (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna. Wyd. WSSG, Tyczyn 2005.
 
12.
Rathus A., S., Psychologia współczesna, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk. 2004, s.199.
 
13.
Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju. Wyd. „Gaudium”, Lublin 2006, s.139-148.
 
14.
Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, wyd. KUL, Lublin 2009. 15. Trafiałek E., W poszukiwaniu źródeł starości. „Gerontologia Polska”, 1998, t.4.
 
15.
Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 70-75.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top