FACTORS DIFFERENTIATING AND DETERMINING THE LEVEL OF RESULTS IN THE RACE WALKING OF WOMEN OF HIGH QUALIFICATION
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the reported study was a trial of selecting factors that differentiate and, simultaneously, determine a sports level of women specializing in race walking. The study covered 35 one-year training macrocycles. The material collected was divided into three blocks. The study was conducted with the method of recording, gathering and analysis of training loads worked out at the Department of the Theory of Sports, Academy of Physical Education in Warsaw. Use was also made of the classification of training means groups for the event of race walking elaborated by Krzysztof Perkowski, with own modification. Differences in training loads between three groups of sportswomen were evaluated with the use of a one-way analysis of variance (a parametric test ANOVA), and the Kruskal-Wallis test (a non-parametric test). Once the result was significant (p<0.05), the differences between groups were evaluated with the Tukey (RIR) test (for parametric tests) or with the multiple comparison test (for the Kruskal-Wallis test). Loads that significantly differentiated the training of sportswomen at various levels of advancement turned out to be efforts realized in the fourth area of energetic transformations (T4), directed loads (D) as well as versatile loads realized in the fourth area of intensity (V4). The achievement of high scores is facilitated by reduction of those loads and by increasing the special loads realized in the fourth area of energetic transformations (S3), the effect of which appeared to be statistically significant. Another factor differentiating the levels of sports advancement turned out be the special loads realized in the fifth area of intensity (S5).
 
REFERENCES (11)
1.
Baj-Korpak J., Wielkość i struktura obciążeń treningowych wysoko kwalifikowanych zawodniczek w chodzie sportowym. Praca doktorska. AWF, Warszawa 2008.
 
2.
IAAF Scoring Tables: http://www.iaaf.org/downloads/... z dn. 30.03.2007.
 
3.
Kosmol A., Sozański H., Programy komputerowe do analizy obciążeń treningowych. Sport Wyczynowy, 1991, nr 3-4, s. 39-53.
 
4.
Naglak Z., Trening sportowy. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1979.
 
5.
Ryguła I. (red.), Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego. AWF, Katowice 2005.
 
6.
Ryguła I., Narzędzia analizy systemowej treningu sportowego. AWF, Katowice 2000.
 
7.
Sozański H. (red.), Podstawy teorii treningu sportowego. RCMSzKFiS, Warszawa 1999.
 
8.
Sozański H., Śledziewski D. (red.), Obciążenia treningowe dokumentowanie i opracowywanie danych. RCMSzKFiS, Warszawa 1995.
 
9.
Sozański H., Zróżnicowanie rozwoju sportowego młodocianych zawodników w zależności od rodzaju treningu. Warsztaty badawcze. AWF, Warszawa 1986.
 
10.
Ważny Z., Współczesny system szkolenia w sporcie wyczynowym. Sport i Turystyka, Warszawa 1981.
 
11.
Wołkow N.I., Koriagin W.M., Z badań nad kryterium klasyfikacji obciążeń treningowych. Sport Wyczynowy, 1977, nr 11-16.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top