ORIGINAL ARTICLE
MARKETING OF PARTICULAR TOWNS
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):31-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article aims to define the category and nature of „unique cities” in the field of knowledge known as the marketing of places. Accepted method is the theoretical and practical analyze problems of marketing activities, especially branding issues, in relation to the cities in which there occurred the tragic historical events. This article attempts to highlight the problem using methods adopted in marketing terminology, and typical rules and strategies in relation to „unique cities”. The practical part of the article made a case study description of Oswiecim and Hiroshima and Nagasaki are the most recognizable symbols of the historic tragedy. General conclusion from the considerations made assertion that modifications to the specific identity of the city towards changing its image have a high probability of occurrence of many obstacles, mainly of a political and social life. With a significant commitment of forces and resources is possible, however, they are overcome and the effective creation of the image, which will support the marketing objectives of the city.
 
REFERENCES (30)
1.
Budzyński W. (2008), Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Wyd. Poltext, Warszawa, s. 65.
 
2.
Czornik M. (2000), Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 23-24.
 
3.
Domański D. (red.) (1997), Marketing terytorialny, strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Instytut Studiów Francuskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 27.
 
4.
Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 115.
 
5.
Glińska W., Florek M. (2009), Kowalewska A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 37, 47.
 
6.
Glińska-Neweś A. (1999), Strategie kształtowania kultury organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr l, s. 55-60.
 
7.
Hausner J. (red.) (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 68.
 
8.
Huber K. (1994), Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Businessman Book, Warszawa, s. 26.
 
9.
Iwaszkiewicz-Rak B., Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, [w:] Olędzki J., Tworzydło D. (red.) (2006), Public relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 100.
 
10.
Junghardt R. (2000), ABC promocji miast, gmin i regionów, Wyd. Fundacji im. Friedricha Eberta, Gliwice, s. 32-33.
 
11.
Kaczmarek S., Kreowanie wizerunku miasta przemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi, [w:] Domański D. (red.) (1997), Marketing terytorialny, strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Instytut Studiów Francuskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 167-174.
 
12.
Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa, s. 549.
 
13.
Łuczak A. (2000), Istota tożsamości miasta, Samorząd Terytorialny nr 10, s. 49-52.
 
14.
Olszewska J. (2000), Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, Marketing i Rynek, nr 11, s. 14-15.
 
15.
Piccinato G. (1997), Wszystkie miasta są. historyczne (niektóre bardziej), [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Kraków, s. 19-24.
 
16.
Ryniejska-Kiełdanowicz M., Kształtowanie wizerunku Polski w Unii europejskiej, [w:] Ociepka B. (red.) (2005), Kształtowanie wizerunku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 14.
 
17.
Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, s. 133.
 
18.
Świątkiewicz W., Wódz K. (1997), Miasta przemysłowe we współczesnych badaniach socjologicznych, Wyd. Śląsk, Katowice, s. 81.
 
19.
Van Rekom J. (1997), Deriving an operational measure of corporate identity, European Journal of Marketing, Vol.31, No.5/6, s. 410-422.
 
20.
Żyminkowski T. (1997), Metody badania wizerunku banku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, nr 242, s. 79.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top