ORIGINAL ARTICLE
CONTENTS AND EVOLUTIONARY STEPS IN PLACE MARKETING DEVELOPMENT
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):5-16
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Territory marketing (place marketing) it is no doubt nowadays one of the faster developing area of marketing practice and theory. We can see major grow of local governors and authorities activities in the area of territory marketing (place marketing). Many cities and provinces are taking intensive actions in the area of brand strategy building. In the territory marketing literature not much attention is put on definition issues. In the article based on the new definition of marketing AMA 2007 the territory marketing definition was presented as well as characteristics being a key of its existence. Also, the stages of territory marketing evolutions’ were presented. The author pointer out further steps and research actions to be taken in this area.
 
REFERENCES (23)
1.
Adamowicz M. (2006), Rozwój marketingu gmin – formowanie się czy ekspansja marketingu terytorialnego w Polsce. W: Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa.
 
2.
Domański T. (2006), Marketing dla miasta i regionu. Ekspansja czy regres myślenia marketingowego? W: Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.) Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa.
 
3.
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z. (1974), Współczesne społeczeństwo polskie. Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa.
 
4.
Fullerton R.A. (1988), How Modern is Modern Marketing? Marketing’s Evolution and the Myth of the ‘Production Era’, “Journal of Marketing” 1988, 52 (January).
 
5.
Gold J.R., Ward S.V. (red.) (1994), Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, Wiley, Chichester.
 
7.
Hollander S.C. (1986), The Marketing Concept: A Déjà Vu. W: Fisk G. (red.), Marketing Management Technology as a Social Process. Preager, New York.
 
8.
Hood Ch. (1991), A Public Management for All Seasons?, „Public Administration” 1991, vol. 69. (1)
 
9.
Jones D.G.B., Monieson D.D. (2008), Elary Development of the Philosophy of Marketing Thought. W: Tadajewski M., Brownlie D. (red.), Critical Marketing. Issues in Contemporary Marketing, , Wiley, West Sussex.
 
10.
Jones A.J., Richardson D.G.B. (2007), The Myth of the Marketing Revolution, “Journal of Macromarketing” 2007, 27, (March).
 
11.
Kamiński J. (2009), Nowa definicja marketingu AMA, „Marketing i Rynek” 2009, nr 5.
 
12.
Kamiński J. (2009a), Sto lat Harvard Business School. Wkład w rozwój wczesnego marketingu, „Marketing i Rynek” 2009, nr 12.
 
13.
Kavaratzis M., Asworth G. (2008), Place Marketing: How Did We Get Here and Where we Going?, „Journal of Place Management and Development” 2008 vol 1, nr 2.
 
14.
Keith R.J. (1960), The Marketing Revolution, „Journal of Marketing” 1960, vol. 24 nr 3.
 
15.
Kotler P. (2010), Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, New Media, Warszawa.
 
16.
Krzyżewski R. (2008), Marketing publiczny (zarys zagadnień), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w warszawie, Warszawa.
 
17.
Lutek P., Gołoś A. (2010), Model przygotowania strategii marki miejsca, „Marketing i Rynek” 2010, nr 10.
 
18.
Łazarek M., Łazarek R. (2005), Śladami historii turystyki. Od starożytności do współczesności, Lublin.
 
19.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Kraków.
 
20.
Walczykiewicz T. (1971), Targi i wystawy międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 
21.
Ward S.V. (1998), Selling Places: The Marketing and Promotion of Towns and Cities 1850-2000, E & F.N. Spon, London.
 
22.
Winiarski B. (1999), Konkurencyjność, kryterium czy kierunek strategii i cel polityki regionalnej? W: Konkurencyjność regionów, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 
23.
Żurakowska-Sawa J. (2006), Koncepcja marketingu terytorialnego. W: Adamowicz M. (red.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top