ORIGINAL ARTICLE
CREATIVE CITY IN THEORY
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):5-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This is an academic article. The introductory part presents th e definition of the creative economy, on which theories of a creative city are based. The second part concerns the most common in the literature representations of a creative city. The third part describes basic theories about the society characteristic for creative cities (creative class theory, 3T theory, creative milieu). The whole is summed up by the overview of key issues which c urrently stand against the development of creative cities.
 
REFERENCES (25)
1.
Batten D. F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century. Urban Studies 32/2, s. 313-327;.
 
2.
Boschma R. A., Fritsch M. (2008), Klasa kreatywna a rozwój regionów w Europie. W: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber red., Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 285-297;.
 
3.
Coleman J. S. (1990), Foundation of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge;.
 
4.
Crevoiser O. (2004), The Innovative Milieus Approach: Toward a Territorialized Understanding of the Economy? Economic Geography 80 (4), s. 367-379;.
 
5.
Edvinsson L. (2006), Aspects on the City as a Knowledge Tool. Journal of Knowledge Management 10/5, 6-13;.
 
6.
Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York;.
 
7.
Florida R. (2005a), Cities and the Creative Class. Routledge, New York-London;.
 
8.
Florida R. (2005b), The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. New York;.
 
9.
Hall P. Sir (2000), Creative Cities and Economic Development. Urban Studies 37/4, s. 639-649;.
 
10.
Hospers G. J. (2003), Creative Cities: Breeding Places in the Knowledge Economy. Knowledge, Technology&Policy 16/3, s. 143-162;.
 
11.
Karwińska A. (2009), Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego. Możliwości budowania lokalnego „kapitału kreatywności”. W: A. Klasik red., Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 11-29.
 
12.
Klasik A. (2011), The Culture Sector and Creative Industries as a New Foundation of Development of Large Cities and Urban Agglomerations. W: A. Klasik red., The Cities and Agglomerations Development based on the Culture Sector and Creative Industries. Studia Regionalia 30, Polish Academy of Science, Warsaw, s. 14-41;.
 
13.
Kuźnik F. (2008), Modele kreatywnej aglomeracji miejskiej. W: A., Klasik red., Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 13-23;.
 
14.
Landry Ch. (2000), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Earthscans Publications, London;.
 
15.
Maillat D. (1996), From the Industrial District to the Innovative Milieu: Contribution to an Analysis Territorialized Productive Organizations. Working Papers Université de Neuchatel;.
 
16.
Markusen A. (2006), Urban Development and the Politics of the Creative Class: Evidence from the Study of Artists. Environment and Planning A 38, s. 1921-1940;.
 
17.
Pratt A. C. (2008), Creative Cities: The Cultural Industries and the Creative Class. Geogra
 
18.
Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa;.
 
19.
Rindermann H., Sailer M., Thompson J. (2009), The impact of smart fractions, cognitive ability of politicians and average competence of peoples on social development. Talent Development and Excellence 1, s. 3-25;.
 
20.
Schienstock G. (2000), Technology Policy in a Globalising Learning Economy. From Direct Technology Policy Towards Conditions-Enabling Innovation Policy. W: A. Kukliński, W. M. Orłowski red., The Knowledge-Based Economy - The Global Challenges of the 21st Century. State Committee for Scientific Research Republic of Poland, 4. Warszawa, s. 20-31;.
 
21.
Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
22.
Stryjakiewicz T., Stachowiak K. (2010), Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym, tom 1: Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań;.
 
23.
Tőrnqvist G. (1983), Creativity and the Renewal of Regional Life. W: A. Buttimer red., Creativity and Context. Lund Studies in Geography, Series B 50, s. 91-112.
 
24.
Department of Culture, Media and Sport (2001), The Creative Industries Mapping Document. Government of the UK, London, www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2001/ci_mapping_doc_2001. htm, (17.03.2012);.
 
25.
Kukliński A. (2006). Ku kreatywnej Europie. (Artykuł dyskusyjny), ww.pte.pl/pliki/doc/Ku_kreatywnej_Europie_art_dyskusyjny.pdf, (07.05.2012).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top