ORIGINAL ARTICLE
STUDENTS’ ASSESSMENT OF AVAILABILITY AND QUALITY OF SERVICES IN RZESZOW
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński Jagiellonian Univeristy in Cracow
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):22-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rzeszow is the only location of nine institutions of higher learning in the southeastern Poland. Currently, there are about 60,000 students attending various universities and four-year colleges. The students represent a substantial portion of city residents. The article presents results of the survey implemented among students in May 2011 regarding the accessibility and quality of services. The study consists of three parts. The first part includes characteristics of respondents and their opinions about the accessibility and quality of services and a short description of colleges’ location including the area they affect. The second part presents a comparative assessment of researched issues in the city under current conditions and those from an earlier period, when students just entered a college as well as the opinion of spatial development, i.e., areas in need of improvement or renewal. The third part includes a short description of the city’s changing image in recent years.
 
REFERENCES (7)
1.
Majka S., 2004, Rzeszów i jego strukturalna przestrzeń, RS DRUK, Rzeszów;.
 
2.
Markowski, Drzazga 2008 (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa;.
 
3.
Miejski Tygodnik Bezpłatny, luty 2013, „Teraz Rzeszów” – rozmowa Beaty Tarczyńskiej z dr Grzegorzem Hajdukiem „Studenci czują, że Rzeszów to dla nich przyjazne miasto”;.
 
4.
Prawelska-Skrzypek G., 1985, System użytkowania przestrzeni miejskiej Rzeszowa, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów;.
 
5.
Raińczuk A., Gołuch G., Orłowska I., Trybus M., Róg G. 2000, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, Biuro Rozwoju Miasta, Rzeszów;.
 
6.
www.bip.erzeszow.pl;.
 
7.
www.polskainfo.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top