ORIGINAL ARTICLE
CITIZENS AS AN RECEIVER OF MARKETING ACTIVITIES OF TERRITORIAL SELV-GOVERNMENT
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):55-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Evaluation of marketing activity oriented for citizens, implemented by self-government territorial units is a main task of the work. Citizens are an important segment of marketing activity. The promotional campaign was implemented in the commune Zabierzów. Citizens are treated as a side in the process of benefits exchange and a source for gaining by the community the development factors. research results confirmed, that citizens are the most important private clients of community, and theit participation in implementation of development program are very important.
 
REFERENCES (15)
1.
T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, [w:] Marketing terytorialny: Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, pod red. T. Domańskiego, Centrum Badań i Studiów Francuskich – Instytut Studiów Międzynarodowych – Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 
2.
M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego – wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007. 3. http://www.kampaniespoleczne.p....
 
5.
T. Markowski, Marketing miasta, [w:] Marketing terytorialny, pod red. T. Markowskiego, PAN – KPZK, Tom CXII, Warszawa 2002.
 
6.
T. Markowski, Miasto jako produkt – wybrane aspekty marketingu miasta, [w:] Marketing terytorialny: Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, pod red. T. Domańskiego, Centrum Badań i Studiów Francuskich – Instytut Studiów Międzynarodowych – Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 
7.
G. Skowron, Czy gminy zabiorą Krakowowi miliony złotych, [w:] Dziennik Polski wydanie z 28 października 2008 r. za: Internetowym archiwum Dziennika Polskiego.
 
8.
A. Szromnik, Marketing terytorialny: Miasto i region na rynku – wydanie III poszerzone, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 
9.
Z. Szymla, Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław 2000.
 
10.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami.
 
11.
www.mf.gov.pl.
 
12.
www.stat.gov.pl.
 
13.
www.um.warszawa.pl/nip3.
 
14.
www.zabierzow.gmina.pl.
 
15.
Zabierzów zabiegał i zarobił, [w:] Dziennik Polski, 09 grudnia 2009 r.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top