ORIGINAL ARTICLE
CONSUMER ETHNOCENTRISM AS A CHANCE FOR REGION DEVELOPMENT
 
More details
Hide details
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):63-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyzes consumer attitudes towards regional products, which may be an important link in building the strategy on regional markets and in usage of intensified strengthening of local traditions and identities. In the paper there has been shown the results of studies on ethnocentric attitudes among Polish consumers reflecting a desire to buy Polish products. There has been also analyzed the regulations of the European Union on regional products. In the article it has been discussed the possible use of ethnocentric tendencies of certain groups of consumers in order to strengthen the position of regions and their development by creating or restoring the forgotten regional products.
 
REFERENCES (15)
1.
Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
 
5.
Kucukemiroglu O. (1999), Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism: An Empirical Study, “European Journal of Marketing”, nr 33.
 
6.
Kudzia P, Pawelczyk G. (2002), Apetyt na polskie, „Wprost”, nr 1018.
 
7.
Kupujemy patriotycznie, “Rzeczpospolita”, 03.2006.
 
8.
Maison D. (2004), Utajone postawy konsumenckie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
9.
Marcoux J.S., Filiatrault P., Cheron E. (1997), The Attitudes Underlying Preferences of Young Urban Educated Polish Consumers towards Products Made in Western Countries, “Journal of International Marketing”, nr 9.
 
10.
Rozporządzenie Rady nr 509/2006 z 20 marca 2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 31.03.2006.
 
11.
Rozporządzenie Rady nr 510/2006 z 20 marca 2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 31.03.2006;.
 
12.
Sharma S., Shimp T., Shin J. (1995), Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators, “Journal of the Academy of Marketing Science”, nr 23.
 
13.
Teleżyńska K. (2010), Polskość bywa w cenie, „Poradnik Handlowca”, nr 2.
 
14.
Uśpiony kapitał samorządów ściany wschodniej, http://www.marketing-news.pl/.
 
15.
Zakupowy patriotyzm, „Wprost”, 2009, nr 3.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top