ORIGINAL ARTICLE
MIGRATION FROM CENTRAL TO WESTERN EUROPE: THE CASE STUDY OF SIEMIATYCZE DISTRICT
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):106-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the study is to examine reasons of depopulation of the region and the contribution of migration to the decreasing population. To achieve this goal the author applies the case study and focuses on the district of Siemiatycze and migration to Brussels, Belgium. The description of the migrant profile is augmented by the application of the Webb technique that classifies the counties in the Podlaskie Voivodship and Siemiatycze district according to the rates of birth and outmigration and their implications for the population change. Several conclusions are drawn regarding the migration conditions in Podlaskie Voivodship, including the confirmation of the status of local economy as the primary motive behind migration and the specific labor market structure in Western European EU member countries.
 
REFERENCES (17)
1.
Hirszfeld Z., Kaczmarczyk P. (2000), Współczesne migracje zagraniczne ludności Podlasia, in: Seria: Prace migracyjne, nr 30. Warszawa;.
 
2.
Grzymała-Kazłowska A. (2001), Dynamika sieci migracyjnych: Polacy w Brukseli, [in:] Ludzie na huśtawce. Między peryferiami Polski i Zachodu, eds Jaźwińska E., Okólski M.. Warszawa;.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 2010 (2011). Warszawa;.
 
4.
Iglicka K. (1998), Current Migratory Patterns, in: Frejka T., Okólski M., Sword K., In-Depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe: The Case of Poland, Economic Studies No. 11, United Nations. New York – Genewa;.
 
5.
Klepacka A. M. (2012), Procesy społeczne i gospodarcze zachodzące na obszarach zagrożonych depopulacją (na przykładzie Podlasia), Ph. D. dissertation, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW. Warszawa;.
 
6.
Klepacki B., Klepacka A.M. (2010), Komunikacja międzynarodowa z małych miasteczek na przykładzie Siemiatycz. Materiały konferencyjne. Zakopane;.
 
7.
Łukowski W. (2001), Społeczny sens ruchliwości niepełnej (biwalentnej). [in:] Ludzie na huśtawce. Między peryferiami Polski i zachodu, Juźwińska E., Okólski M., eds, Scholar. Warszawa;.
 
8.
Malzahn C.C. (2003), Mietka podróż do szczęścia. Der Spiegel;.
 
9.
Maryański A. (1984), Migracje w świecie. Warszawa;.
 
10.
Okólski M. (2004), Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa;.
 
11.
Popławski T. (1992), Ciechanowiec – socjologiczny portret podlaskiego małego miasta, w: “Pogranicze. Studia społeczne”, t. I. Białystok;.
 
12.
Romaniszyn K. (1999), Kulturowe implikacje współczesnych migracji międzynarodowych. Zarys problematyki na przykładzie Polski, in: „Studia Polonijne”, Rocznik 20. Lublin;.
 
13.
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (2007), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;.
 
14.
Sakson A. (2008), Migracje - fenomen XX i XXI wieku, Przegląd Zachodni nr 2. Poznań;.
 
15.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, Urząd Statystyczny w Białymstoku;.
 
16.
Webb, J. W. (1963), The natural and migrational components of population changes in England and Wales 1921-1931. Economic Geography;.
 
17.
Wieruszewska M. (2007), Tu i tam. Migracje z polskich wsi z granicę, IRWiR PAN. Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top