ORIGINAL ARTICLE
LABOUR MIGRATION OF POLES
 
More details
Hide details
1
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska
 
 
Submission date: 2020-07-07
 
 
Final revision date: 2020-07-24
 
 
Acceptance date: 2020-07-31
 
 
Publication date: 2020-09-29
 
 
Corresponding author
Grzegorz Czapski   

Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):355-362
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The contemporary labour market in Poland is characterised by a large scale of migration of people, caused by the desire to find a good job. This situation is facilitated by the possibility of free movement within the European Union. The purpose of this study is to present the concept of migration, its types, causes and effects. Statistics related to the labour migration of Poles are also presented. The subject of the study is the migration activity of Poles abroad. The obtained data are presented using the descriptive method and graphical methods. Materials and methods: National literature and statistical data were used during the work on the research problem. Results: Statistics showing the scale of the migration phenomenon in Poland are presented. The research period covered the years 2013-2018. Conclusions: Over the period under consideration, the number of Poles travelling abroad for work purposes decreased. This may be due to the decreasing number of unemployed people and the lower unemployment rate in Poland. At the same time, an increasing number of job offers in the national labour market can be observed.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (15)
1.
Bielak, R. (2018). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
2.
Bielak, R. (2019). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
3.
Dmochowska, H. (2014). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
4.
Gorczycy, B. (2017). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
5.
Gromadzka, K. (2009). Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych. W: J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.
 
6.
Kostrzewa, Z. (2019). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
7.
Kostrzewa, Z., Stpiczyński, T. (2018). Zeszyt metodologiczny – Migracje Ludności. Aspekty badania migracji wykorzystywane przy opracowywaniu bilansów ludności. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
8.
Kozak, S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Difin.
 
9.
Kwiatkowski, E. (2010). Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne. W: S. I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy. Warszawa: CedeWu.
 
10.
Lesińska, M., Okólski, M. (2013). Współczesne polskie migracje: strategie, skutki społeczne, reakcja państwa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.97....
 
11.
Nowak, T., Bielak, R. (2016). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Rajkiewicz, A. (2008). Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 
14.
Słownik języka polskiego PWN (2020). Migracje. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/migr... (data dostępu: 14.05.2020 r.).
 
15.
Szaban, J. (2016). Rynek pracy Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top