ORIGINAL ARTICLE
ASSESSMENT OF INVESTMENT IN THE CAFÉ SERVICE SECTOR
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz (ORCID 0000-0002-1164-4966), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):90-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the work is the issue related to making investment decisions on the Polish market of café services in Warsaw. The work contains a theoretical and an empirical part. The aim of the work is to evaluate the effectiveness of different ways of running a café in the form of creating your own brand, a network café franchise or cooperation based on an agency agreement. Materials and methods: The work was based on the problem literature, materials made available by companies offering cooperation in the cafeteria industry and reports from a research company regarding the HoReCa market. A prospective ex-ante analysis has been given the form of a business plan for a newly created coffee shop. Results: The basics of creating a new enterprise were discussed and the undertaking was characterized taking into account the location, competition, employment plan, marketing and risk assessment. A SWOT analysis and financial forecasts were prepared, taking into account capital expenditures, demand forecast, revenues, costs and margins, as well as the analysis of other financial parameters. Conclusions: Available business models offer the investor a wide range of investment options. The choice of a business model depends both on the investor’s expectations and its proneness to risk taking as well as on the location of the planned undertaking.
 
REFERENCES (24)
1.
Bartkowicz J. (2015), Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej. Handel Wewnętrzny, 2(345), s. 45-57.
 
2.
Bednarski L. (2011), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
3.
Cieślik J. (2006), Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
4.
Dobrołowicz W. (2012), Inteligencja intuicyjna a sukces w biznesie. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 114, s. 115-125.
 
5.
Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa.
 
6.
Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa teoria i zastosowanie. PWE, Warszawa.
 
7.
Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Prace Naukowe – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
 
8.
Łukasik G. (2006), Analiza Finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
9.
Matusiak K. B., Mażewska M. (2005), Pierwsza praca - pierwszy biznes, vademecum przedsiębiorczości. Biblioteka Rynku Pracy, MGiP Warszawa.
 
10.
Matusiak K. B. (2006), Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje. Wydawnictwo ITE-PIB Łódź.
 
11.
Matusiak K. (2007), Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 453, Ekonomiczne problemy usług, s. 145-154.
 
12.
Mućko P., Sokół A. (2011), Jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo CeDeWU, Warszawa.
 
13.
Skrzypek T. (2009), Biznesplan. Model najlepszych praktyk. Wydawnictwo Poltext.
 
14.
Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Stawicka M. (2009), Franczyza - droga do sukcesu. Helion, Gliwice.
 
16.
Penc J. (2005), Sztuka Skutecznego Zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
17.
Raport handlowy (2015), Krajobraz centrum Warszawy. Główne ulice handlowe miasta Colliers International, listopad 2015.
 
18.
Raport PMR 2015 (2015), Rynek HoReCa w Polsce 2015 - Prognozy rozwoju na lata 2015-2020, kwiecień.
 
19.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 113 (The Act of March 11, 2004 about tax on goods and services, art. 113.).
 
20.
Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, art. 22 (The Act of July 22, 2004 about the freedom of economic activity, art. 22.).
 
21.
Wach K. (2005), Jak założyć własną firmę w Polsce. Wyd. Instytut Wspierania Przedsiębiorczości, Kraków.
 
22.
Walczak M. (1998), Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 
23.
Ziółkowska K. (2016), Analiza Finansowa ex-ente jako podstawa podjęcia decyzji inwestycyjnych w sektorze usług kawiarnianych. Maszynopis SGGW Warszawa.
 
24.
Żaro Z., Sasin P. (2005), Jak założyć i prowadzić własną firmę. Poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą według nowych przepisów prawnych. Wydawnictwo Sigma, Skierniewice.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top