ORIGINAL ARTICLE
INSTITUTIONAL AND SYSTEMIC DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ENTITIES IN THE MARKET OF ACCOMMODATION AND CATERING SERVICES
 
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Corresponding author
Marek Kuźmicki   

dr Marek Kuźmicki (ORCID 0000-0002-0581-9600); Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):109-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this article is to determine the influence of the institutional and systemic environment on the development of enterprises providing accommodation and catering services in Lublin province. Materials and methods: The direct questionnaire and computer-assisted method of data collection CAWI were used to carry out research. Results: The research conducted in 2007 and 2013 shows that there was a positive change in the institutional and systemic environment, with improved access to capital and EU aid programs, along with government policy, local government policy and promotion, as well as tourism and business development organizations. Conclusions: Entrepreneurs expect greater involvement of the state in activities that encourage the increase of the competitiveness of enterprises. The issue of simplifying the tax system and reducing the existing taxes is particularly important.
 
REFERENCES (13)
1.
Angowski M. (2005), Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 
2.
Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku. CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 
3.
Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Difin, Warszawa.
 
4.
Frejtag-Mika E., Gołębiewski J., Matwiejczuk W., Mickiewicz B., Rzemieniak M., Samul J., Sieradzka K., Skawińska E., Wojewoda I., Zalewski R. (2015), Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Jaworski L. (2015), Nowe prawo przedsiębiorców budzi nadzieje i …kontrowersje. Dziennik Gazeta Prawna, 27 czerwca 2017, nr 122.
 
6.
Krupski R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
7.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Mazur J., Sznajder A. (1998), Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 
9.
Safin K. (red.) (2012), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Skowronek-Mielczarek A. (2013), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
11.
Sobczyk G. (red.) (1995), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 
12.
Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 
13.
Szafrański A. (2015), Nowe prawo działalności gospodarczej. Forum Prawnicze, 2015, http://www.forumprawnicze.eu/a... (data dostępu: 06.09.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top