ORIGINAL ARTICLE
COMPARISON OF SELECTED PORTFOLIO STRATEGIES BASED ON THE EXAMPLE OF CRYPTOCURRENCY PORTFOLIOS
 
More details
Hide details
1
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Poland
 
 
Submission date: 2020-12-05
 
 
Acceptance date: 2021-02-27
 
 
Online publication date: 2021-03-31
 
 
Publication date: 2021-03-31
 
 
Corresponding author
Kinga Kądziołka   

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(1):44-60
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of this work was to compare selected portfolio strategies in terms of return rates in order to answer the question whether the method of determining the weights of the portfolio and reduction of the number of portfolio elements characterized by strong positive correlation of rates of return have an impact on its profitability. Materials and methods: The analysis used publicly available data, selected portfolio methods and hierarchical clustering. Both short- and long-term investment strategies were examined. Results: None of analyzed strategies allows to achieve higher rates of return in any given (arbitrarily selected) period than other analyzed strategies. Portfolios with a reduced number of elements in most cases did make it possible to achieve a higher rate of return than the benchmark portfolios consisting of 15 cyptocurrencies. Conclusions: While making investment decisions, one should bear in mind that the realized rate of return may significantly differ from the expected rate of return of the portfolio, which is only a forecast.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (27)
1.
Borkowski, B., Krawiec, M. (2013). Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno – spożywczym. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10(59), 64-78 (in Polish).
 
2.
Brauneis, A., Mestel, R. (2019). Cryptocurrency-portfolios in a mean-variance framework. Finance Research Letters, 28, 259-264. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
3.
Gatnar, E. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo PWN (in Polish).
 
4.
Gluzicka, A. (2016). Risk parity portfolios for selected measures of investment risk. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 428, 63-71. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
5.
Goudarzi, S., Jafari, M.J., Asfar, A. (2017). A Hybrid Model for Portfolio Optimization Based on Stock Clustering and Different Investment Strategies. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3), 602-608.
 
6.
Hrytsiuk, P., Babych, T., Bachyshyna, L. (2019). Cryptocurrency Portfolio Optimization Using Value-At-Risk Measure. Advances in Economics, Business and Management Research, 93, 385-389. https://doi.org/10.2991/smtesm....
 
7.
Kądziołka, K. (2015a). Ocena ryzyka inwestycji w kryptowalutę bitcoin. Współczesna Gospodarka, 6(3), 1-8 (in Polish).
 
8.
Kądziołka, K. (2015b). Transakcje kryptowalutą bitcoin – wybrane zagrożenia. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1, 24-35 (in Polish).
 
9.
Kądziołka, K. (2017a). Ocena czasu funkcjonowania giełd Bitcoin z wykorzystaniem metod nieparametrycznych. Przedsiębiorstwo & Finanse, 2(17), 103-114 (in Polish).
 
10.
Kądziołka, K. (2017b). Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne. Firma i Rynek, 1(51), 107-116 (in Polish).
 
11.
Kądziołka, K. (2018). Zastosowanie metod grupowania hierarchicznego w strategiach portfelowych. Firma i Rynek, 1(53), 115-124 (in Polish).
 
12.
Kądziołka, K. (2020). Poziom dywersyfikacji a dochodowość portfela inwestycyjnego na przykładzie portfeli kryptowalut. Firma i Rynek, 2(58), 18-27 (in Polish).
 
13.
Markowitz, H.M. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540... https://doi.org/10.2307/297597....
 
14.
Markowitz, H.M. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York: John Wiley and Sons.
 
15.
Mercurio, P.J., Wu, Y., Xie, H. (2020). An Entropy – Based Approach to Portfolio Optimization. Entropy, 22(3), 1-17. https://doi.org/10.3390/e22030....
 
16.
Pośpiech, E. (2016). Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 297, 153-165 (in Polish).
 
17.
Pichura, M. (2012). Wybrane portfelowe strategie inwestycyjne i ich efektywność. W: A. S. Barczak, D. Iskra (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 (s. 220-240). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (in Polish).
 
18.
Platanakis, E., Sutcliffe, C., Urquhart, A. (2018). Optimal vs naive diversification in cryptocurrencies. Economic Letters, 171, 93-96. https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
19.
Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. The Journal of Risk, 2(3), 21-41. https://doi.org/10.21314/JOR.2....
 
20.
Sefiane, S., Benbouziane, M. (2012). Portfolio Selection Using Genetic Algorithm. Journal of Applied Finance & Banking, 2(4), 143-154.
 
21.
Škarica, B., Lukač, Z. (2012). A Comparison of Basic and Extended Markowitz Model on Croatian Capital Market. Croatian Operational Research Review, 3, 236-244.
 
22.
Skórska-Pokarowska, U. (2005). Effective Portfolios – Econometrics and Statistics in Search of Profitable Investments. Acta Physica Polonica, 8(36), 2589-2599.
 
23.
Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft (in Polish).
 
24.
Stepaniuk, R. (2015). Ryzyko inwestycji w teorii portfelowej Harrego Markowitza. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 1, 141-151 (in Polish).
 
25.
Ślepaczuk, R., Zenkova, M. (2018). Robustness of Support Vector Machines in Algorithmic Trading on Cryptocurrency Market. Central European Economic Journal, 5(52), 186-205. https://doi.org/10.1515/ceej-2....
 
26.
Tarczyński, W. (2014). Different variants of fundamental portfolio. Folia Oeconomica Stetinensia, 14(1), 47-62. https://doi.org/10.2478/foli-2....
 
27.
www.coingecko.com (Data dostępu: 21.07.2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top