ORIGINAL ARTICLE
THE PROMETHEE II METHOD IN MULTI-CRITERIA EVALUATION OF CRYPTOCURRENCY EXCHANGES
 
More details
Hide details
1
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-16
 
 
Final revision date: 2021-06-07
 
 
Acceptance date: 2021-06-10
 
 
Online publication date: 2021-06-30
 
 
Publication date: 2021-06-30
 
 
Corresponding author
Kinga Kądziołka   

WSB University, Poland Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(2):131-145
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this work is to present the application possibilities of PROMETHEE II method used to create a ranking of cryptocurrency exchanges as well as comparing the results of multi-criteria and multi-dimensional analysis. A simulation method for determining the weights of criteria is proposed, which maximizes the similarity of the final ranking to the other ones. Materials and methods: PROMETHEE II method and taxonomic measure were used to create rankings of exchanges. Hierarchical clustering combined with the k-means algorithm was used to identify groups of exchanges with a similar level of the values of net flows. Publicly available data published on the Internet were analysed. Results: There was a high consistency in the ordering of exchanges when a multi-criteria and a multi-dimensional approach were used. Four groups of exchanges with a similar level of the values of net flows were identified. Exchanges in group one were characterized by the highest average net flows. Conclusions: The multi-criteria approach can be used as an alternative to the multi-dimensional assessment of cryptocurrency exchanges. The proposed simulation method for determining the weights of criteria can be helpful in case the researcher has no information about the importance of the criteria.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (33)
1.
Bogdanovic, D., Nikolic, D., Ilic, I. (2012). Mining method selection by integrated AHP and PROMETHEE method. Annals of the Brazilian Academy of Sciences, 84(1), 219-233. https://doi.org/10.1590/S0001-....
 
2.
Brans, J.P. (1982). L’ingenierie de la decision; Elaboration d’instruments d’aide a la decision. La methode PROMETHEE. W: Nadeau R., Landry M. (red.), L’aide a la decision: Nature, Instruments et Perspectives d’Avenir (183-214). Quebec: Presses de l’Universite Laval.
 
3.
Brans, J.P., Vincke, Ph., Mareschal, B. (1986). How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method. European Journal of Operational Research, 24(2), 228-238. https://doi.org/10.1016/0377-2....
 
4.
Bywalec, M., Makowska, A. (2018). Zastosowanie taksonomii do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości mieszkaniowych w bankach na przykładzie Wrocławia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(975), 101-123. https://doi.org/10.15678/ZNUEK....
 
5.
Dmitruk, J., Gawinecki, J. (2017). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej – budowa i zastosowanie. Biuletyn WAT, LXVI(4), 103-119.
 
6.
Fabisiak, L., Ziemba, P. (2011). Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użyteczności serwisów internetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, 28(656), 21-33.
 
7.
Gan, X., Fernandez, I.C., Guo, J., Wilson, M., Zhao, Y., Zhou, B., Wu, J. (2017). When to use what: methods for weighting and aggregating sustainability indicators. Ecological Indicators, 81, 491-502. https://doi.org/10.1016/j.ecol....
 
8.
Greco, S., Ishizka, A., Tasiou, M., Torrisi, G. (2019). On the Methodological Framework of Composite Indices: A review of the Issues of Weighting, Aggregation and Robustness. Social Indicators Research, 141, 61-94. https://doi.org/10.1007/s11205....
 
9.
Kądziołka, K. (2016). Ocena atrakcyjności inwestycji na giełdach Bitcoin z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo, 9/I, 91-101.
 
10.
Kądziołka, K. (2017). Ocena czasu funkcjonowania giełd Bitcoin z wykorzystaniem metod nieparametrycznych. Przedsiębiorstwo & Finanse, 2(17), 103-114.
 
11.
Kądziołka, K. (2021). Propozycja metody wspomagającej wybór miernika taksonomicznego na przykładzie oceny atrakcyjności giełd kryptowalut. Firma i Rynek, 59(1), 65-76.
 
12.
Kuc-Czarnecka, M. (2019), Sensitivity analysis as a tool to optimize Human Development Index. Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(3), 425-440. https://doi.org/10.24136/eq.20....
 
13.
Kukuła, K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych i jakościowych. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 13(1), 6-16.
 
14.
Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 62(2), 219-231.
 
15.
Kukuła, K., Luty, L. (2017). Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 64(2), 163-172. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
16.
Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Miłek, D. (2018). Spatial differentiation in the social and economic development level in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(3), 487-507. https://doi.org/10.24136/eq.20....
 
18.
Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 
19.
Morissette, L., Chartier, S. (2013). The k-means clustering technique: General considerations and implementation in Mathematica. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(1), 15-24. https://doi.org/10.20982/tqmp.....
 
20.
Namieciński, P. (2016). Alternatywna metoda określania preferencji decydenta w zagadnieniach wielokryterialnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 446, 144-158. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
21.
Ogrodnik, K. (2017). The Application of the PROMETHEE Method in Evaluation of Sustainable Development of the Selected Cities in Poland. Ekonomia i Środowisko, 3(62), 19-36.
 
22.
Pośpiech, E., Mastalerz-Kodzis, A. (2015). Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 13(3/1), 107-119.
 
23.
Pośpiech, E. (2015). Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę i opłacalność portfela. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 221, 50-60.
 
24.
Prus, B., Król, K. (2017). Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno gospodarczych, Acta Scientarum Polonurum Formatio Circumiectus, 16(2), 179-197. https://doi.org/10.15576/ASP.F....
 
25.
Roszkowska, E. (2013). Rank Ordering Criteria Weighting Methods – A Comparative Overview. Optimum. Studia Ekonomiczne, 5(65), 14-33. https://doi.org/10.15290/ose.2....
 
26.
Schueffel, P., Groeneweg N. (2019). Evaluating Crypto Exchanges in the Absence of Governmental Frameworks – A Multiple Criteria Scoring Model. Available at SSNR: https://ssnr.com/abstract=3432..., (dostęp: 29.04.2021). https://doi.org/10.2139/ssrn.3....
 
27.
Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
 
28.
Tarczyński, W. (2014), Ocena różnych wariantów fundamentalnego portfela papierów wartościowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, 298-309. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
29.
www.bitcoin.com/prices (dostęp: 10.04.2021).
 
30.
https://cer.live/certified (dostęp: 30.08.2020).
 
31.
https://coingecko.com (dostęp: 30.08.2020).
 
32.
 
33.
www.cryptocompare.com (dostęp: 05.12.2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top