ORIGINAL ARTICLE
THE PROBLEM OF ASSESSMENT OF LINEAR ORDERING METHODS
 
More details
Hide details
1
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 
 
Submission date: 2021-11-22
 
 
Final revision date: 2021-12-05
 
 
Acceptance date: 2021-12-06
 
 
Online publication date: 2021-12-31
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Kinga Kądziołka   

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):391-408
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the work is to present and compare the results of selected procedures for assessing linear ordering methods. The considerations were carried out on the example of taxonomic measures of the security of cryptocurrency exchanges. Materials and methods: Publicly available data published on internet portals were used to assess the security of cryptocurrency exchanges. Composite indicators were created using the standardized sum method. The selection of the final representative was made on the basis of the similarity of rankings, the choice of the measure from the so-called efficient frontier, aggregate measure of the correctness of linear ordering methods and the PROMETHEE II method. Results: According to the values of all selected composite indicators, the Gemini exchange was the best in terms of the adopted criteria. Conclusions: Each of the analyzed procedures for selecting the final linear ordering method has its own logic, advantages and disadvantages.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (37)
1.
Albrecht, Ch., Duffin, K.M., Hawkins, S., Morales Rocha, V.M. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. Journal of Money Laundering Control, 22(2), 210-216. https://doi.org/10.1108/JMLC-1....
 
2.
Ameljańczyk, A. (2014). Metryki Minkowskiego w tworzeniu uniwersalnych algorytmów rankingowych. Biuletyn WAT, LXIII(2), 29-44. https://doi.org/10.5604/123458....
 
3.
Bąk, A. (2017). Statystyczne metody doboru zmiennych w porządkowaniu liniowym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468, 29-37. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
4.
Bąk, A. (2018). Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 508, 19-28. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
5.
Christin, N., Moore, T. (2013). Beware the Middleman: Empirical Analysis of Bitcoin – Exchange Risk. In: A.R. Sadeghi (eds), Financial Cryptography and Data Security (25-33). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
6.
Gandal, N., Hamrick, J.T., Moore, T., Oberman, T. (2018). Price manipulation in the Bitcoin ecosystem. Journal of Monetary Economics, 95, 86-96. https://doi.org/10.1016/j.jmon....
 
7.
Just, M., Śmiglak-Krajewska, M. (2013). Pomiar zmienności cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(28), 1, 58-69.
 
8.
Kądziołka, K. (2015). Transakcje kryptowalutą bitcoin – wybrane zagrożenia. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1, 24-35.
 
9.
Kądziołka, K. (2017). Ocena czasu funkcjonowania giełd Bitcoin z wykorzystaniem metod nieparametrycznych. Przedsiębiorstwo & Finanse, 2(17), 103-114.
 
10.
Kądziołka, K. (2020). Poziom dywersyfikacji a dochodowość portfela inwestycyjnego na przykładzie portfeli kryptowalut. Firma i Rynek, 58, 18-27.
 
11.
Kądziołka, K. (2021a). The PROMETHEE II Method in Multi – Criteria Evaluation of Cryptocurrency Exchanges. Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 14(2), 131-145. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
12.
Kądziołka, K. (2021b). Propozycja metody wspomagającej wybór miernika taksonomicznego na przykładzie oceny atrakcyjności giełd kryptowalut. Firma i Rynek, 59, 65-76.
 
13.
Kądziołka, K. (2021c). A Proposal of Data – Driven Method for Determining the Weights of Composite Indicators. Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis, 25(1), 49-62. https://doi.org/10.15611/eada.....
 
14.
Kądziołka, K. (2021d). Propozycja miernika oceny poprawności metod porządkowania liniowego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, 19-33. https://doi.org/10.26366/PTE.Z....
 
15.
Kądziołka, K. (2021e). Ranking and Classification of Cryptocurrency Exchanges using the Methods of a Multidimensional Comparative Analysis. Folia Oeconomica Stetinensia, 21(2), 38-56. https://doi.org/10.2478/foli-2....
 
16.
Kądziołka, K. (2021f). Porównanie wybranych formuł normalizacji zmiennych pod kątem podobieństwa uzyskiwanych rankingów. Firma i Rynek, 60, 69-80.
 
17.
Kompa, K, Witkowska, D. (2014). Comparison of European Stock Exchanges One – and Multi-Dimensional Analysis. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(S1), 2111-2126.
 
18.
Kuc-Czarnecka, M. (2019). Sensitivity analysis as a tool to optimize Human Development Index. Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(3), 425-440. https://doi.org/10.24136/eq.20....
 
19.
Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 62(2), 219-331.
 
20.
Kukuła, K., Luty, L. (2017). Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 64(2), 163-176. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
21.
Kukuła, K. (2020). O pewnych dylematach związanych z budową rankingu obiektów ze względu na poziom zjawiska złożonego. Problemy Rolnictwa Światowego, 20(2), 12-21. https://doi.org/10.22630/PRS.2....
 
22.
Kuszewski, T., Sielska, A. (2010). Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych. Współczesna Ekonomia, 1(13), 143-162.
 
23.
Miłek, D. (2018). Spatial differentiation in the social and economic development level in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(3), 487-507. https://doi.org/10.24136/eq.20....
 
24.
Mishra, S.M. (2008). On Construction of Robust Composite Indices by Linear Aggregation. SSRN Electronic Journal, 1-16. https://doi.org/10.2139/ssrn.1....
 
25.
Müller-Frączek, I. (2017). Propozycja miary syntetycznej. Przegląd Statystyczny, 64(4), 421-436. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
26.
Namieciński, P. (2016). Alternatywna metoda określania preferencji decydenta w zagadnieniach wielokryterialnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 446, 144-158. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
27.
Pośpiech, E., Mastalerz-Kodzis, A. (2015). Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 13, 3/1, 107-119.
 
28.
Sompolska-Rzechuła, A. (2020). Selection of the Method of Linear Ordering using the Example of Assessing the Level of Socio – Economic Development of European Union Countries. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64(7), 118-129. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
29.
Sompolska-Rzechuła, (2021). Selection of the Optimal Way of Linear Ordeing of Objects: Case of Sustainable Development in EU Countries. Statistika: Statistics and Economy Journal, 101(1), 24-36.
 
30.
Tarczyński, W. (2013). Ocena efektywności metod analizy portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2001-2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 761, 537-550.
 
31.
Trojanowska, M., Nęcka, T. (2020). Selection of the Multiple-Criiater Decision-Making Method for Evaluation of Sustainable Energy Development: A Case Study of Poland. Energies, 13, 1-24. https://doi.org/10.3390/en1323....
 
32.
Walesiak, M. (2014). Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej. Przegląd Statystyczny, 61(4), 363-372.
 
33.
Walesiak, M. (2016). Wybór grup metod normalizacji wartości zmiennych w skalowaniu wielowymiarowym. Przegląd Statystyczny, 63(1), 7-18. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
34.
Zielińska-Sitkiewicz M. (2015). Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do klasyfikacji spółek przemysłu materiałów budowlanych notowanych na GWP w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 75, 577-588. https://doi.org/10.18276/frfu.....
 
35.
www.coingecko.com (dostęp: 30.08.2020).
 
36.
www.cryptocompare.com (dostęp: 30.08.2020).
 
37.
www.cer.live/certified (dostęp: 30.08.2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top