SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK BY BAZYLI CZYŻEWSKI “MARKET TREADMILL IN EUROPEAN AGRICULTURE”, PWN, WARSAW 2017, P. 227
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):336-342
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top