SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK BY PROFESSOR JÓZEF STANISŁAW ZEGAR: “KWESTIA AGRARNA W POLSCE (THE AGRARIAN ISSUE IN POLAND)”, PUBLISHED BY INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMICS), WARSAW 2018, P. 406
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):106–112
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725