ARTYKUŁ ORYGINALNY
SEKWENCYJNE PODEJŚCIE EKSPLANACYJNE: PROGRAM PRZYSPIESZENIA WDRAŻANIA MARKETINGU CYFROWEGO, KTÓRY WSPIERA WYNIKI MARKETINGOWE PODMIOTÓW MŚP
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Administrative Sciences, Dr Soetomo University, Surabaya, Indonesia, Indonesia
 
2
Faculty of Engineering, Dr Soetomo University, Surabaya, Indonesia, Indonesia
 
 
Data nadesłania: 19-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-07-2023
 
 
Data akceptacji: 09-08-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Andry Herawati   

Faculty of Administrative Sciences, Dr Soetomo University, Surabaya, Indonesia, Indonesia
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):567-597
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
D47
M31
M37
Z33
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Na skutek pandemii COVID-19 zmniejszył się rynek zbytu na produkty wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co doprowadziło do zamknięcia przez nie działalności. Jednym ze sposobów na zwiększenie wydajności marketingu (ang. marketing performance) jest marketing cyfrowy. Celem tego opracowania jest stworzenie strategii, która przyspieszy przyjęcie marketingu cyfrowego przez MŚP. Badanie to koncentrowało się na Stowarzyszeniu Emerytowanych Pracowników i Rodzin (Pertakina), MŚP z regionu Blitar Regency, które zrzesza różnego rodzaju firmy wytwarzające bardzo zróżnicowane i kreatywne produkty, w tym żywność, napoje, usługi i rękodzieło. Materiały i metody:: W badaniu wykorzystano metody mieszane z sekwencyjnym projektem ekplanacyjnym (ang. Sequential Explanatory design), który w pierwszym etapie łączył ilościowe metody badawcze, a następnie sekwencyjne badania jakościowe. Korzystając z techniki doboru losowego prostego próby, wybrano 72 podmioty z sektora MŚP, które korzystały z marketingu cyfrowego. Próbki danych ilościowych obejmują podmioty MŚP, które wykorzystały marketing cyfrowy do sprzedaży swoich produktów. Wstępna próba źródeł danych jakościowych została wyselekcjonowana na podstawie doboru celowego, z udziałem prezesa Pertakina Blitar i przedstawicieli MŚP Pertakina jako kluczowego źródła informacji. Kolejne osoby oferujące informacje zostały następnie wybrane metodą kuli śnieżnej na podstawie informacji podanych przez kluczową osobę; były to podmioty MŚP Pertakina, które nie prowadziły marketingu cyfrowego. Naukowcy uważają, że próba jest nasycona (nasycenie danych) i obejmuje a ż 18 respondentów. Informacje zostały zebrane z a pomocą przeglądu literatury, a nkiet, w ywiadów, obserwacji i dokumentacji. Wyniki: Wyniki pokazują, że marketing cyfrowy ma znaczący wpływ na wyniki marketingowe. Bariery we wdrażaniu marketingu cyfrowego to brak wykwalifikowanych zasobów ludzkich, potrzeby infrastrukturalne, sieci internetowe i umiejętność tworzenia treści. Dodatkowo, program akceleracji został stworzony w oparciu o bariery we wdrażaniu marketingu cyfrowego zidentyfikowane w tym badaniu w celu zwiększenia skuteczności marketingowej podmiotów MŚP. Wnioski: Sugeruje się, aby Pertakina zorganizowała szkolenie prowadzone przez kompetentnego trenera w dziedzinie technologii marketingu cyfrowego w celu poprawy umiejętności podmiotów MŚP. Co więcej, można to zrobić we współpracy z rządem i uniwersytetami.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (30)
1.
Rio Alfrian, G., Pitaloka, E. (2020). Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemik Covid 19 di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE), 6(2), 139–146. Retrieved from: https://proceeding.isas.or.id/....
 
2.
Andiana, B.D.L., Hurriati, L., Fathurrahman, F. (2021). Adoption of Digital Marketing in Strengthening Micro, Small and Medium Enterprises in Mataram City during The Covid 19 Pandemic. Advances in Social Science, Education and Humaities Research, 556, 554–557. https://doi.org/10.2991/assehr....
 
3.
Anjaningrum, W.D., Sidi, A.P. (2018). Determinan Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Industri Kreatif. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(1), 40–56. https://doi.org/10.21067/jem.v....
 
4.
Chaffey, D., Mayer R., Ellis-Chadwick, F. Johnston, K. (2009). Internet Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. Prentice Hall.
 
5.
Didiharyono, D., Ferdian, A., Patahiruddin, P., Qur’ani, B. (2022). Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Masyarakat Pesisir Berbasis Platform Digital. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3), 544-553. https://doi.org/10.35914/tomae....
 
6.
Ferdinand, A. (2000). Manajemen Pemasaran: suatu Pendekatan Strategis. Program MM Undip Semarang.
 
7.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
 
8.
Gunawan, G.G., Sulaeman, M. (2020). Determining Factors in the Use of Digital Marketing and Its Effect on Marketing Performance in the Creative Industries in Tasikmalaya. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(3), 2543–2550. https://doi.org/10.33258/birci....
 
9.
Gusvi, F., Saputri, D. (2021). Akselerasi Adaptasi Revolusi Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19, Sebagai Peluang Peningkatan Sektor Ekonomi Dan Bisnis Melalui Digitalisasi Strategi Bisnis. Jurnal Bonanza: Manajemen Dan Bisnis, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.47896/mb.v2....
 
10.
Hasyim, Simarmata, J., Nasirwan (2022). Building marketing performance through digital marketing and database-based networking capability in Indonesian SMEs. International Journal of Data and Network Science, 6(4), 1125–1134. https://doi.org/10.5267/j.ijdn....
 
11.
Herawati, A., Listyawati, L. (2021). Membangun Keberlanjutan Bisnis Kuliner Pasca Pandemi Covid 19: Refleksi Kegiatan PPM Di Destinasi Wana Wisata Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. In: Sayyidatul Khoiridah, S.Si. et al. (Ed.), Persembahan Unitomo Untuk Negeri (pp. 35–52). Indonesia: Unitomo Press.Retrived from: http://repository.unitomo.ac.i....
 
12.
Herawati, A. (2022). Pemasaran Digital dan Pemasaran Tradsional. In: Adrie Charviandi, S.E. et al. (Ed.), Manajemen Pemasaran (Perspektif Perilaku Konsumen) (pp. 301–319). CV Media Sains Indonesia.
 
13.
Justy, T., Kumar, A., Kristoffersen, E., Gupta, S., Kamboj, S. (2021). Big Data and Firm Marketing Performance Finding Form Knowledge Based View. Technology Forecasting and Social Change, 171(4). https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
14.
Kannan, P.K., Hongshuang, A.L. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22–45. https://doi.org/https://doi.or....
 
15.
Kawira, K. D., Mukulu, E., Odhiambo, R. (2019). Effect of Digital Marketing on the Performance of MSMES in Kenya. Journal of Marketing &Communication, 2(1), 1–23. https://stratfordjournals.org/....
 
16.
Kilgour, M., Sasser, S.L., Larke, R. (2015). The social media transformation process: curating content into strategy. Corporate Communications: An International Journal, 20(3), 326-343. https://doi.org/10.1108/CCIJ-0....
 
17.
Laksana, D., Dharmayanti, D. (2018). Pengaruh Digital Marketingterhadap Organizational Performance Denganintellectualcapital Dan Perceived Quality Sebagai Variabel Intervening Pada Industri Hotel Bintang Empat Di Jawa Timur. Jurnal Manajemen Pemasaran, 12(1), 10. https://doi.org/10.9744/pemasa....
 
18.
McPheat, S. (2011). Developing Internet Marketing Strategy. Ventus Publishing.
 
19.
Mohamad, T.F., Debby, A. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara, 1(2), 61–76. https://doi.org/https://doi.or....
 
20.
Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., Pebrianto, A. (2020). Penerapan Digital marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM. Jurnal IMPACT: Implementation and Action, 2(2), 39–51. https://doi.org/10.31961/impac....
 
21.
Pujiati, L., Azzahra, N. A. (2022). Pelatihan Digital Marketing pada UMKM Desa Kertorejo Guna Memperluas Pemasaran Pasca Covid-19. SNEB: Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara, 4(1), 99-106. Retrieved from: https://ejournal.stiedewantara....
 
22.
Pulizzi, J. (2014). Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less. Wydawca: McGraw-Hill Professional.
 
23.
Redjeki, F., Affandi, A. (2021). Utilization of Digital Marketing for MSME Players as Value Creation for Customers during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Science and Society, 3(1), 40–55. https://doi.org/10.54783/ijsoc....
 
24.
Sarwani, Herawati, A., Listyawati, L. (2022). Sosialisasi Pemasaran Online Dan Motivasi Pelaku Usaha Mikro Di Sentra Wisata Kuliner PenjaringanSari Surabaya. In: Book Chapter Abdimas Ekonomi, Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, dan Hukum (pp. 41–56). Unitomo Press.
 
25.
Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. Jurnal Bilancia, 11(1), 33–59. https://jurnal.iainpalu.ac.id/....
 
26.
Varmaat, S. C. (2007). Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3. Salemba Infotek.
 
27.
Widiastuti, C. T., Azzahra, F., Prasetyani, E. T., Fatkhur, D. F. I. (2021). Strategi Digital Marketing Untuk Peningkatan Penjualan Jajan Tradisional UMKM Di Kelurahan Mlatibaru Semarang. Jurnal Riptek, 15(1), 64–69. https://riptek.semarangkota.go.... https://doi.org/10.35475/ripte....
 
28.
Yasa, N. N. K., Ketut Giantari, I. G. A., Setini, M., Rahmayanti, P. L. D. (2020). The role of competitive advantage in mediating the effect of promotional strategy on marketing performance. Management Science Letters, 10(12), 2845–2848. https://doi.org/10.5267/j.msl.....
 
29.
Yusuf, R., Hendawati, H., Adi Wibowo, L. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan IImu Sosial, 1(2), 506–515. https://doi.org/10.38035/JMPIS.
 
30.
Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyandi, D., Asih, V. S. (2020). Digital Library UINSunan Gunung Djati, 1(1), 1–10. Retrived from: Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top