Zespół redakcyjny
 

Komitet Redakcyjny


Redaktor Naczelny: Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Zastępca Redaktora: Agnieszka Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Redaktor tematyczny: Danuta Guzal-Dec, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Redaktor statystyczny: Małgorzata Radziukiewicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Redaktor językowy:
język angielski: Halina Chodkiewicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska), Wojciech Florkowski (University of Georgia, USA)
język polski: Paulina Rynkiewicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Sekretarz Redakcji: Agnieszka Filipiuk-Nowakowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Rada Naukowa


Prof. Dr. Boato Vasco, University of Padova, Italy, Vasco.Boatto@unipd.it
Prof. Dr. Bonzanini Osmar Antonio, Regional Integrated University of Upper Uruguai and Missions, Brazil, bonzanini.prof@gmail.com
Prof. Borodina Olena, Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), Ukraine, olena.borodina@gmail.com
Prof. Dr. Briz Julian, Technical University of Madrid, Spain, julian.briz@upm.es
Prof. Dr. Castañeda Vicente, University National Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Peru, v.mcast@hotmail.com
Prof. Dr. Charnavalau Aliaksandr, The Academy of Labor and Social Relations, Russia, czernowalow@gmail.com
Prof. Dr. Czyżewski Andrzej, The University of Zielona Góra, Poland, a.czyzewski@ue.poznan.pl
Prof. Dr. Nábrádi András, University of Debrecen, Hungary, nabradi.andras@econ.unideb.hu
Prof. Dr. Sc. Krtalić Sandra, University of Pula, Croatia, skrtalic@efpu.hr
Prof. Dr. Florkowski Wojciech, University of Georgia, USA, wojciech@uga.edu
Prof. Dr. Ing Ľubica Bartová, Slovak Agricultural University in Nitra, Slovakia, lubica.bartova@uniag.sk
Prof. Dr. Kliuna Wladzimir, Belarusian State University, Minsk, Belarus, Kliunya@bsu.by
Prof. Dr. Kukuła Karol, University of Agriculture in Kraków, Poland, ksm@ur.krakow.pl
Dr hab. Marks-Bielska Renata, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, renatam@uwm.edu.pl
Prof. Dr. Milenkovski Ace, PhD, University of Tourism and Management in Skopje, Republic of Macedonia, a.milenkovski@utms.edu.mk
Prof. Dr. Nowakowska Aleksandra, University of Lodz, Poland, aleksandra.nowakowska@uni.lodz.pl
Prof. Dr. Niedzielski Eugeniusz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, koiz@uwm.edu.pl
Prof. Dr. Niezgoda Dionizy, University of Life Sciences in Lublin, Poland, d.niezgoda@onet.pl
Prof. Dr. Özdemir Güneren Ebru, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Turkey, ebruguneren@gmail.com
Prof. Dr. Pavlikha Natalia, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine, pavlixa@mail.ru
Dr Popadynets Nazariy, Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Ukraine, popadynets.n@gmail.com
Prof. Dr. Podstawka Marian, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, marian_podstawka@sggw.pl
Prof. Dr. Sotte Franco, Universita’ Politecnica delle Marche, Italy, f.sotte@univpm.it
Prof. PhD, Stavrova Elena. South-West University "Neofit Rilski”, Bulgaria, stavrova@swu.bg
Prof. Dr. Sztando Andrzej, Wroclaw University of Economics and Business, Poland, andrzej@sztando.com
Prof. Dr. Takácsné György Katalin, Óbuda University, Hangary, takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu
Prof. Dr. Zawalińska Katarzyna, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Poland, kzawalinska@irwirpan.waw.pl
Prof. Dr. Zhiquan Hu, Institute of Agricultural Economics and Development of Agricultural Sciences, China, huzhiquan@caas.cn
Prof., Ing. Smutka Luboš, Ph.D., Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, smutka@pef.czu.cz
Assoc. Prof., Taranov Igor, Ph.D., Ternopil National Economic University, Ukraine, i.taranov@tneu.edu.ua
Dr. habil. Nagy Henrietta, Szent Istvan University in Gödöllő, Hungary, Nagy.Henrietta@gtk.szie.hu
Dr. habil. Káposzta József, Szent Istvan University in Gödöllő, Hungary, Kaposzta.Jozsef@gtk.szie.hu
Dr hab. Ślusarz Grzegorz, prof. UR, University of Rzeszów, Poland, slusarzgrzegorz@gmail.com
Doc. Ing. Šťastná Milada, Ph.D., Mendel University in Brno, Czech Republic, milada.stastna@mendelu.cz
Doc. Ing. Cudlínová Eva, CSc., University of South Bohemia (USB) in České Budějovice, Czech Republic, evacu@ef.jcu.cz
Doc., Ing. Tomšík Karel, Ph.D., Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, tomsik@pef.czu.cz
Dr Lemanowicz Marzena, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, m.lemanowicz@wp.pl
Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Mendel University in Brno, Czech Republic, jiri.schneider@mendelu.cz
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725