PL EN
INNE
STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ - ALGORYTMY ROZPOZNAWANIA LOGO ORAZ OZNACZEŃ KATEGORII WIEKOWEJ PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W SEKWENCJI OBRAZÓW
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):118–135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozprawa doktorska dotyczy aktualnej, znaczącej dla rozwoju nauk technicznych i intensywnie rozwijanej problematyki przetwarzania obrazów w treściach wideo. Szczególną uwagę poświęcono algorytmom rozpoznawania obiektów statycznych tj. logo nadawcy i oznaczeń kategorii wiekowej na bieżąco w transmisji programów telewizyjnych. W pracy zostało przedstawione, iż istnieje potrzeba klasyfikacji i filtracji treści przekazywanych w programach telewizyjnych. Negatywny wpływ programów telewizyjnych na zachowania i postawy osób nieletnich powodowany jest przede wszystkim łatwym dostępem do programów o szkodliwych treściach oraz dużą ilością programów nie mających wartości wychowawczych i edukacyjnych. Konieczne staje się stopniowanie dostępu osobom nieletnim do różnych informacji.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725