ORIGINAL ARTICLE
CONDITIONS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ENTERPRISE LIFE CYCLE STAGES
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Polska
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Corresponding author
Joanna Żurakowska-Sawa   

Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):287-301
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the study is to determine the variables determining the level of synthetic measure of economic efficiency in listed companies of the industry sector as part of their enterprise life cycle. Materials and methods: The article uses data from annual unitary financial statements of industrial enterprises according to the classification of the Warsaw Stock Exchange and data describing the macroeconomic situation of the state economy. The research period covered the years 1999-2012. In order to examine which factors determine the level of economic efficiency at each stage of the life cycle of enterprises, estimation of econometric models was carried out. Results: In the models obtained for companies in the growth and maturity stage, statistically significant determinants were obtained only in the field of internal factors. In the models estimated for companies in the stages of launch, shake-out and decline, statistically significant conditions were identified, both in terms of external factors and in the area of internal factors. Conclusions: A comprehensive assessment of the conditions for the level of economic efficiency of enterprises should take into account both factors dependent on the enterprise (microeconomic) as well as those determined by the environment (macroeconomic) and beyond its control. It is therefore necessary for managers of enterprises to have extensive and up-todate knowledge of factors and conditions that are significant in shaping the level of economic efficiency.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (28)
1.
Barbachowska, B. (2014). Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(304), 48.
 
2.
Bień, W. (1992). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 
3.
Borkowski, D., Dudek, H., Szczęsny, W. (2003). Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bulan, L., Subramanian, N., Tanlu, L. (2007). On the Timing of Dividend Initiations. Financial Management, 36(4), 31-65.
 
5.
Czechowski, L. (1997). Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
6.
De Angelo, H., De Angelo, L., Stulz, R. (2006). Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mich: A Test of the Life cycle Theory. Journal of Financial Economics, 81(2), 227-254. https://doi.org/10.1016/j.jfin....
 
7.
Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969-1994. https://doi.org/10.2308/accr-1....
 
8.
Grzesiak, S. (1997). Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
9.
Jerzemowska, M. (red.) (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 
10.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Kulawik, J. (red.) (2008). Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. Warszawa: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.
 
12.
Kuś, A., Żurakowska-Sawa, J. (2017). Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10(4), 62-75. https://doi.org/10.29316/ers-s....
 
13.
Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.) (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.
 
14.
Mitek, A., Miciuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, 55-56.
 
15.
Platonoff, A.L., Sysko-Romańczuk, S. (2009). Dynamiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zespół Badawczy „Integracja”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 4 (artykuł dostępny pod adresem: http://www.integracja.szczecin...).
 
16.
Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 
17.
Siemińska, E. (2003). Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny. Warszawa: Poltext.
 
18.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 
19.
Sobczyk, M. (2000). Statystyka. Warszawa: PWN.
 
20.
Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T.2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska.
 
21.
Suchecki, B. (red.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: CH Beck.
 
22.
Szczepankowski, P. (2013). Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju. Warszawa: Vizja Press & IT.
 
23.
Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 97(2), 156.
 
24.
Warusawitharana, M. (2012). Profitability and the Lifeycle of Firms. Finance and Economics Discussion Series from Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.) 2012-63, 1-47. https://doi.org/10.17016/FEDS.....
 
25.
Wasilewski, M., Żurakowska-Sawa, J. (2017). Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 5(3), 101-106. https://doi.org/10.22630/ZFIR.....
 
26.
Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
27.
Zeliaś, A. (2002). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
 
28.
Zieliński, M. (2014). CSR a efektywność przedsiębiorstwa, W: Samborski A. (red.), Problemy zarządzania. Konteksty – innowacje – praktyka (s.17). Poznań-Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top