ORIGINAL ARTICLE
TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT FOR ENTERPRISES PROVIDING ACCOMMODATION SERVICES
 
More details
Hide details
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Corresponding author
Marek Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):275-286
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The objective of this article was to present opinions of owners of allyear- round accommodation facilities operating within the area of the Lublin Voivodeship with regards to the meaning and manner of impacting on the development of enterprises by technological environment factors. Materials and methods: In April and May of 2018 field research was realized by means of CAT method within the area of Lublin Voivodeship. The research covered 110 economic entities. Results: The most numerous group of research participants - more than 80% considered the development of Internet as a rather contributing or definitely contributing to the growth of their economic entities. More than 60% of research participants noted that growth of computer systems, video and mobile telephones as well as development of transportation networks rather contributed to or definitely contributed to better functioning of accommodation facilities in the area of the Lublin Voivodeship. Conclusions: Vast majority of entrepreneurs considered factors of technological environment, specified during research as contributing and definitely contributing to the development of Lublin accommodation facilities. The impact of Internet seems especially important. The type of commune does not differentiate in any statistically significant manner the entrepreneurs' assesment regarding the impact related to the factors of technological environment on the growth of their companies.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (24)
1.
Garbarski, L. (red.) (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warszawa: PWE.
 
2.
Górska-Warsewicz, H., Świstak, E. (red.) (2009). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
3.
Hadrian, P. (2006). Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE, 720, 7-22.
 
4.
Ilhan, I., Celtek, E. (2016). Mobile Marketing: Usage of Augmented Reality in Tourism. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 581-599. https://doi.org/10.21547/jss.2....
 
5.
Kećkeś, A., Tomićić, I. (2017). Augmented reality in tourism-research and applications overview, Interdisciplinary Description of Complex Systems, 15(2), 157-167. https://doi.org/10.7906/indecs....
 
6.
Konovalova, T., Jatuliavićiene, G. (2015). Innovation Development Perspectives in a Hotel Industry by example of Radisson Hotel Chain in Ukraine, Regional Formation and Development Studies, 1(15), 73-85. http://dx.doi.org/10.15181/rfd....
 
7.
Kotler, P., Armstrong, G.A. (1989). Principles of Marketing, London: Prentice-Hall.
 
8.
Mruk, H., Pilarczyk, B., Sławińska, M. (2015). Marketing. Koncepcje-strategie-trendy, Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 
9.
Nawrocka, E., Oparka, S. (2007). Hotel w XXI wieku. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Wrocław: Wydawnictwo WSZ we Wrocławiu.
 
10.
Obłój, K. (2001). Strategie organizacji, Warszawa: PWE.
 
11.
Panasiuk, A., Szostak, D. (red.) (2008). Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Pierścionek, Z., Jurek-Stępień, S. (red.) (2006). Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
13.
Rosa, G., Perenc, J., Ostrowska, I. (2016). Marketing przyszłości od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
14.
Sala, J. (2019). Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji. Warszawa: PWE.
 
15.
Sharma, A. (2015). A review study on the information technology applications in hotel industry. Scholedge International Journal of Business Policy & Governance, 2(2), 11-16.
 
16.
Szkutnik, J., Piśniak, M. (2018). Innovation Management in Polish Enterprises. Operations Research and Decisions, 28(4), 71-82. dx.doi.org/10.5277/ord180405.
 
17.
Świerkosz, J. (2015). Multikorzyści. Świat Hoteli, kwiecień-maj.
 
18.
Wereda, W. (2009). Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku, Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
 
19.
https://bdl.stat.gov.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
20.
https://mojafirma.infor.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
21.
http://www.enjoyyourstay.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
22.
https://www.e-hotelarz.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
23.
http://www.tur-info.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
24.
https://www2.deloitte.com; dostęp: 14.01.2019.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top