ORIGINAL ARTICLE
EASTERN BORDERLAND OF THE EUROPEAN UNION IN THE PROCESS OF NETWORKING, AS EXEMPLIFIED BY THE POLISH-BELARUSIAN CROSS-BORDER COOPERATION
 
More details
Hide details
1
John Paul II Catholic University of Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
2
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Corresponding author
Dawid Błaszczak   

dr Dawid Błaszczak (ORCID 0000-0001-7335-8343), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdowiu i Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344-99-11
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):34-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the study is to analyse the structure and the relation of the Polish-Belarusian cross-border cooperation network, to identify the key nodes in the network, to analyse the dynamics of connections between the actors, and to identify the most important changes in the structure of the network. Materials and methods: The article quotes the results of analyses of cross-border projects from 2004-2017. The analysis includes projects completed, applicants, and partners of projects. The network analysis was carried out using Ucinet and NetDraw software. Results: The structure of the Polish-Belarusian cooperation is dominated by several large nodes, on the other hand there are many micronetworks – of three or four nodes, which are connected with each other. Conclusions: The Polish-Belarusian cooperation is of great importance for the international relations of the Polish state. Projects carried out by entities located at the border strengthen the cooperation, bringing a number of measurable benefits (hard and soft), depending on nature of the projects, as well as frequency and scale of the undertaken activities.
 
REFERENCES (18)
1.
Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula I. (2007), Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
2.
Burt R.S. (2000), The Network Structure of Social Capital. Research in Organizational Behaviour, Vol. 22, p. 345-423. https://doi.org/10.1016/S0191-....
 
3.
Christakis N. A. (2011), W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 
4.
Coleman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, vol. 94, s. 98.
 
5.
Dołzbłasz S. (2016), Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(66), s. 62-78.
 
6.
Dumała H. (2012), Transnarodowe sieci terytorialne w Europie. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
7.
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Bug. Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacie CBC 2004-(2008). Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Chełm.
 
8.
Kurcz Z. (2014), Europeizacja i nacjonalizacja pograniczy, W: Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, tom III. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 38.
 
9.
Lin N. (2001), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Princeton University Press, Princeton.
 
10.
Partycki S. (2016), Życie społeczne w krainie liczb. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
11.
Portes A. (1998), Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, vol. 24, s. 1-24. https://doi.org/10.1146/annure....
 
12.
Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
13.
Słomczyński K. M. (2014), Empiryczne analizy porównawcze a badania pogranicza, W: M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014, s. 87-100.
 
14.
Sztompka P. (2014), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
15.
The Spirit of Cooperation. The Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013, Regional Handbooks (2015). Joint Technical Secretariat of Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013, Warszawa.
 
16.
Vertovec S. (2012), Transnarodowość. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 1.
 
17.
www.pl-by-ua.eu (data dostępu: 26.04.2017).
 
18.
www.pbu2020.eu/pl (data dostępu: 27.04.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top