DIVERSIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF PERFORMANCE OF SELECTED TECHNICAL ELEMENTS IN FEMALE AND MALE FOOTBALL GAME
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In contemporary sport the results of objective studies make the ground for effective training and are the proper way to success. Since the study results have been appearing of the women’s play, concerning analysis of the structure and effectiveness of the match activities, there is a need for comparisons between the female and male play. The material for the study comprised all 15 matches played in the 6th Women European Championship, England 2005, and 27 matches played during the men world championship, Korea and Japan 2002. The study method was the systematic external and categorized observation conducted with the help of own study tool – the observation forms. Statistical analysis of the study results was done using the Statistica software. The assessment was used of the differences between the mean values of the passes and shots accuracy coefficients, and of their technical elements. In the analysis, the diversification has been found regarding the structure of game at the main technical elements like passes and shots, between the female and male teams. Significant diversifications concerned the passes accuracy in association with most of the analysed technical elements.
 
REFERENCES (23)
1.
Bergier J. Buraczewski T., Symmetry of shots as an indication of coordinating abilities at World Cup in female football U-19. In. Coordination motor abilities in scientific research. Ed. J. Sadowski. Faculty of Physical Education in Biala Podlaska. 2005, s. 69 -77.
 
2.
Bergier J., Piłka nożna kobiet jako nowe wydarzenie sportowe. Trener, 2005, 2, s. 2-3.
 
3.
Bergier J., Soroka A., Analiza akcji bramkowych w II Mistrzostwach Świata kobiet do lat 19 Tajlandia – 2004. (W:) Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie (Red.). Żak S., Spieszny M., Klocek T., Studia i Monografie nr 33. AWF. Kraków. 2005, s. 197-203.
 
4.
Bergier J., Soroka A., Buraczewski T., Analysis of actions ended with shots at goal in Women’s European Football Championships (England 2005). (In.) Science and Football VI: The Proceedings of the Sixth World Congress on Science and Football (Ed.) T. Reilly and F. Korkusuz, Taylor & Francis Group, London, 2008, s. 152-154.
 
5.
Bergier J., Soroka A., Wielokierunkowa analiza symetrii i asymetrii strzałów czołowych europejskich kobiecych drużyn piłkarskich w Mistrzostwach Europy – Anglia 2005. (W:) Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych. (Red.) A. Stuła. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. Gorzów Wlkp. 2005, s. 81-88.
 
6.
Bergier J., Wzorce strzałów na bramkę – analiza zawodów piłkarskich najwyższej rangi. Sport Wyczynowy, 2000, 5-6, s. 39-45.
 
7.
Bergier, J., The structure of the game in final football match of women during the Olympic games – Atlanta’96 (In :) Woman and Sport: The Thirteen International Congress of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women University School of Physical Education. (Ed.) Z. Wyżnikiewicz – Kopp. AWFiS, Gdańsk, 1997, s. 180-186.
 
8.
Carey D.P., Footedness in world soccer: an analysis of France’98. Journal of Sports Sciences, 19, 2001, s. 855 – 864.
 
9.
Hewitt A., Withers R., and Lyons K., Match analyses of Australian international female soccer players using an athlete tracking device. (In.) Science and Football VI: The Proceedings of the Sixth World Congress on Science and Football (Ed.) T. Reilly and F. Korkusuz, Taylor & Francis Group, London, 2008, s. 174-177.
 
10.
Jin C. J., Research on goals in during European Football Championship in 2000. Journal of Beijing University of Physical Education, 2002, 25, s. 281-283.
 
11.
Konstadinidou X. Tsigilis N., Offensive playing profiles of football teams from the 1999 Women’s World Finals. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2005. s. 61-71.
 
12.
Krustrup P., Andersson H., Mohr M., Randers M. B., Jensen J. M., Zebis M., Kirkendal D. and Bangsbo J., Match activities and fatigue development of elite female soccer players at different levels of competition. (In.) Science and Football VI: The Proceedings of the Sixth World Congress on Science and Football (Ed.) T. Reilly and F. Korkusuz, Taylor & Francis Group, London, 2008, s. 158 – 163.
 
13.
Kunh W., Changes in professional soccer: a qualitative and quantitative study. (In :) Science and Football V. (Ed.) Routledge, T. Reilly, J. Cabri, D. Araujo, Taylor & Francis Group. London and New York, 2005, s. 179-193.
 
14.
Loy R., Systematische Spielbeobachtung im Fussball. Leistungssport, 3, 1995, s. 15-20.
 
15.
Naglak Z., Zespołowa gra sportowa. Studia i Monografie nr 45. Wydawnictwo AWF we Wrocławiu. 1996, s. 95.
 
16.
Panfil R., Metoda oceny działań startowych piłkarza. Sport Wyczynowy, 1989, 8-9, s. 19-22.
 
17.
Reilly T., Physiological aspects of soccer. Biology of Sport vol. 1994, s. 11.
 
18.
Śledziewski D., Efektywność gry ofensywnej. Trening, 1989, 1, s. 31-46.
 
19.
Socha S., Sport kobiet w Polsce – potrzeby a rzeczywistość. Sport Wyczynowy, 2005, 1-2, s. 25.
 
20.
Soroka A., Bergier J., Charakterystyka działań juniorek i seniorek grających na pozycji bramkarza – na przykładzie gry w piłkę nożną kobiet. (W:) Piłka nożna kobiet. (Red.) J. Bergier PWSZ, Biała Podlaska, 2006, s. 42-56.
 
21.
Soroka A., Charakterystyka akcji ofensywnych zakończonych zdobyciem bramki w młodzieżowej piłce nożnej kobiet. Trener, 2007, 2, s. 5-13.
 
22.
Szwarc A., Różnice w skuteczności gry w piłkę nożną między drużynami o najwyższym poziomie zaawansowania sportowego. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2004, t. 48, s. 141-148.
 
23.
Wrzos J., Wielki futbol. G&P Oficyna Wydawnicza. Poznań, 2006.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top