REVIEW ARTICLE
A DILEMMA: HOW MUCH STATE AND HOW MUCH MARKET IN THE JOHN MAYNARD KEYNES’ THEORY OF INTERVENTIONISM
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):111-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This paper presents origins and reasons underlying formulation of the theory of state interventionism in the free-market mechanism of economy. Broad view on classical economic theory from contemporary situation is the main aim of the work. Materials and methods: Author’s as well as other economists’ opinions have been employed to elucidate the essence and meaning of the concept of interventionism. A limited scope of information and the lack of dominance of assessment in shaping market equilibrium as well as the role of global demand and full employment have been indicated in this paper. Results: J.M. Keynes argued that a state should play an active role in regulating the economy and should be able to make quick intervention decisions. Beside the theory proposed by J.M. Keynes, this paper outlined views by P. Krugman, A. Marshall and other economists considered as Neo Keynesians. Conclusions: Comparison between liberal and intervention trends in economics leads to the concept of social market economy and contemporary studies on public economics.
 
REFERENCES (25)
1.
Banaszyk P. (2015), Jak odwrócić finansyzację. Dziennik Gazeta Prawna, 22 lipca.
 
2.
Brenner R. (2009), Nowy boom czy nowa bańka? W: J. Kutyła i in. (red.), Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
3.
Galbraith K.J. (2013), „Kapitał” na miarę XXI wieku? W: Nierówności, Nr 39, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
4.
Ha-Joon Ch. (2013), 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
5.
Ha-Joon Ch. (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
6.
https://pl.wikipedia.org/wiki/..., dostęp z dnia 27.06.2015.
 
7.
https://pl.wikipedia.org/wiki/..., dostęp z dnia 26.08.2015.
 
8.
https://pl.wikiquote.org/wiki/... cytaty, dostęp z dnia 26.08.2015.
 
9.
Klunia W.L., Czernowałow A.W., Czernowałowa Ż.W. (2016), Istorija ekonomiczeskich uczenij (kurs lekcij), Minsk.
 
10.
Kowalik T. (2009), Kapitalizm kasyna W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
11.
Krajewski A. (2015), Złota tragedia. Dziennik Gazeta Prawna, 10-12 lipca.
 
12.
Krugman P. (2009), Wprowadzenie do Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza Johna Maynarda Keynesa W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
13.
Piketty T. (2013), Krótka historia nierówności, W: Nierówności, Nr 39, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
14.
Piketty T. (2015), Ekonomia nierówności. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
15.
Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
16.
Sachs J. (2009), Na gruzach światowych finansów, czyli projekt nowego Bretton Woods W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
17.
Sierakowski S. (2009), Historia kryzysu i kryzys historii, W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
18.
Skidelsky R. (2012), Keynes, powrót mistrza. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
19.
Stiglitz E.J. (2009), Głos ma opozycja, W: J. Kutyła i in. (red.) Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, tom VIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
20.
Toporowski J. (2015), (w rozmowie z Rafałem Wosiem) Zrozumieć rynek. Dla uprzywilejowanych grup zasobnych w kapitał to, co racjonalne dla gospodarki, często oznacza naruszenie ich interesów, Dziennik Gazeta Prawna, 10-12 lipca.
 
21.
Wesołowski S. (2016), Założenia społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech, www.pte.pl/pliki/2/11/dr_St_Wesolowsk_Referat_na_konferencje_II.pdf, dostęp z dnia 14.01.2016.
 
22.
Woś R. (2014), Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 
23.
Woś R. (2015), Keynes powraca. Tylko który? Dziennik Gazeta Prawna, 23-24 maja.
 
24.
Woś R. (2015a), Nowe idee, Dziennik Gazeta Prawna, 27 lutego – 1 marca.
 
25.
Zawiślak M. A. (2011), O kwantach, rynkach, ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top