ORIGINAL ARTICLE
ECONOMIC ASPECTS OF CERAMIC WASTE RECYCLING THROUGH ITS USE AS AGGREGATE IN MINERAL-ASPHALT MIXTURES
 
More details
Hide details
1
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
2
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. in Biała Podlaska Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Bartosz Zegardło   

dr inż. Bartosz Zegardło, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 643-19-15
 
 
Wojciech Andrzejuk   

mgr inż. Wojciech Andrzejuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-08
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(3):74-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This article is a continuation of ongoing research; whose primary aim was to show ceramic waste as a full-value substrate for the production of mineral-asphalt mixtures. The authors, basing on the examined characteristics of aggregate obtained in the process of crushing the socalled “ceramic cullet”, present the thesis that this material can be a full-fledged aggregate for concretes used in road construction. The authors emphasize ecological advantages of such a solution. The purpose of this research was to analyse whether such measures as those described above are economically justifiable. Materials and methods: In the article, based on business data, the costs were estimated and compared to the prices of the aggregates used by companies producing asphalt mixtures. Results: Economic comparisons have shown that the costs of described recycling were not satisfactory. Conclusions: Taking into account the ecological effect, it is recommended that ceramic waste is recycled by using it for the production of mineral-asphalt mixes for general use.
 
REFERENCES (9)
1.
Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A. (2009), Recykling betonu konstrukcyjnego − cz. I. Inżynier Budownictwa, nr 2, s. 65–69.
 
2.
Atis C. (2005), Strength properties of high – volume fly ash roller compacted and workable concrete and influence of curing condition, Cement and Concrete Research, vol. 35, s. 1112-1121.
 
3.
Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
 
4.
Giergiczny E., Góralna K. (2008), Mielony granulowany żużel wielkopiecowy – dodatek do betonu typu II, Polski Cement, s. 56-59.
 
5.
Halicka A., Ogrodnik P., Zegardło B. (2013), Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate, Construction and Building Materials, vol. 48, s. 295-305.
 
6.
Piestrzyński P. (2014), GDDKiA: Dywersyfikujemy technologię, Budownictwo, Technologie, Architektura, nr 4 (68), s. 56-57.
 
7.
Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 z dn. 4.11.2014. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament dróg i autostrad. Biuletyn Informacji Publicznej.
 
8.
Sadowska-Buraczewska B. (2014), Kruszywa z recyklingu w budownictwie, Inżynieria Ekologiczna, Vol. 40, s. 74–81.
 
9.
Sybilski D., Kraszewski C. (2004), Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych, Instytut badawczy Dróg i Mostów, XI 2004, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top