IDENTIFICATION AND FORMATION OF ALLITERATIONS VS. THE PRE-SCHOOL PERIOD AND THE MODEL OF READING EDUCATION IMPLEMENTED IN A NURSERY SCHOOL
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2009;3(1)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Child-friendly educational procedures consisting in the supporting a child in the mastering of the reading are implemented in two ways: a) an intermediate way (by “developing the readiness), and b) in an immediate way – by learning to read. Both types of actions should merge. Amongst factors determining success in the learning to read and write, P. Bryant and U. Goswami – authors of the casual theory of reading, indicate early- childhood phonological skills, including: identification and formation of rhymes and alliterations (i.e. the capability to differentiate larger elements than a single sound, but smaller than syllables (rhymes and alliterations)). Child’s susceptibility to, among other things, alliterations results in advances in reading and writing in the subsequent education. A significant part of the reported study was devoted to models of reading education applied in the case of the six-year-olds examined. Ideas on how to “introduce children into the world of writing” are basically realized acc. to two models – a standard and a holistic one (see: Górniewicz, 1989; Arciszewska, 2002; Marzano, Paynter, 2004). In both models, children are provided conditions for developing their “readiness for reading” and “mastering the skill of reading”. The models differ in terms of organization and applied methods of the learning to read (Czerwińska, Narożnik, 1997; Doman, Doman, 1992; Majchrzak, 1995, 2007; Rocławski, 1998; Arciszewska, 2002). Both models involve the acquisition of prosodic elements of language (with various intensity). The presented fragment of a research was aimed at providing an answer to a question on the level of capabilities to identify and form alliterations displayed by the surveyed six-year-old children. In analyses, consideration was given to the number of years the children have been attending to a nursery school and the model of reading education realized therein.
 
REFERENCES (28)
1.
Arciszewska, E., Czytające przedszkolaki. Mit czy norma? Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.
 
2.
Awramiuk, E., Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok 2006.
 
3.
Bogdanowicz, M., Kalka, D., Krzykowski, G., Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005.
 
4.
Brzezińska, A., Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, WSiP, Warszawa 1987.
 
5.
Cackowska, M., Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, WSiP, Warszawa 1984.
 
6.
Czerwińska, E., Narożnik, M., Słoneczna biblioteka, Przewodnik metodyczny dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997.
 
7.
Doman, G., Doman, J., Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, Bydgoszcz 1992.
 
8.
Dunin-Wąsowicz, M., (red.) Vademecum nauczyciela sześciolatków, WSiP, Warszawa 1980.
 
9.
Górniewicz, E., Koncepcja zróżnicowania metod nauki czytania i pisania w zależności od szczebla edukacyjnego, [w: ] Dylematy wczesnej edukacji, red: D. Klus-Stańska, M. Suświłło, WSP, Olsztyn 1989, s. 146-153.
 
10.
Jaszczyszyn, E., [a] Wspieranie dziecka sześcioletniego w procesie nauki czytania w warunkach instytucjonalnych, [w: ] Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Katowice – Mysłowice 2008, s. 212-222.
 
11.
Jaszczyszyn, E., [b] Wspieranie nauki czytania, „Wychowanie w Przedszkolu” 2008 nr 9, s. 5-10.
 
12.
Jaszczyszyn, E., [c] Rozwijanie umiejętności mówienia, „Wychowanie w Przedszkolu” 2008 nr 11, s. 15-17.
 
13.
Jaszczyszyn, E., Przedpiśmienny język dziecka a stymulowanie jego twórczej aktywności w przedszkolnym kółku literackim, [w: ] Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie w tworzeniu, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, A. Wąsiński, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko Biała-Katowice 2009, s. 221-231.
 
14.
Jaszczyszyn, E., Szanse edukacyjne dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Dziecko, sukcesy i porażki, red. R. Piwowarski, IBE, Warszawa 2007, s. 231-236.
 
15.
Kamińska, K, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1999.
 
16.
Krasowicz-Kupis, G., Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9 letnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 
17.
Krasowicz-Kupis, G., Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, Lublin.
 
18.
Krasowicz, G., Bogdanowicz, M., Wybrane aspekty umiejętności metajęzykowych dzieci 6-letnich i dynamika ich zmian w klasie „0”, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1996, t. 4, nr 2-3, s. 3-20.
 
19.
Lipowska, M., Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.
 
20.
Majchrzak, I., W obronie dziecięcego rozumu, Wydawnictwo Bliżej przedszkola, Kraków 2007.
 
21.
Majchrzak, I., Wprowadzanie dziecka w świat pisma, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 
22.
Marzano, R. J., Paynter, D. E., Trudna sztuka pisania i czytania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
23.
Maurer, A., Rozwój umiejętności czytania, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1994, t. 2, nr 2, s. 32-49.
 
24.
Miodyńska – Brookes, E., Kulawik, A., Tatara, M., (red.) Zarys poetyki, PWN, Warszawa 1980.
 
25.
Rocławski, B., Nauka czytania i pisania, Glottispol, Gdańsk 1998.
 
26.
Sachajska, E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa 1981.
 
27.
Silberg, J., Nauka czytania przez zabawę, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2005.
 
28.
Sochacka, K., Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok 2004.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top