ORIGINAL ARTICLE
PERSPECTIVES OF GEOTOURISM DEVELOPMENT IN THE GORCE I QUARRY
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Faculty of Economic and Technical Sciences, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 
2
University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of World Regional Geography Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Regionalnej Świata
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Łukasz Zbucki   

dr Łukasz Zbucki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 83 344 99 64
 
 
Maciej Jędrusik   

prof. zw. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Regionalnej Świata, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska; tel. +48 22 552 06 31
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):96-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the study is to present the perspectives of geotourism development in the porphyry quarry Gorce I, which is situated in the Wałbrzyskie mountains. Currently the exploitation of this quarry is suspended. Materials and methods: This work was written after studying the literature on this subject and conducting field research, during which terrestrial laser scanning (TLS) was used, among others. The material gathered during field research was used, among other things, to create a 3D model of the Gorce I quarry. Results: The research and analyses conducted in the porphyry quarry Gorce I allowed for designating a geotourist trail where information boards were placed. Conclusions: The research conducted in the Gorce I quarry confirms the possibility of utilizing this excavation pit for geotourism purposes.
 
REFERENCES (16)
1.
Chwastek J., Janusz W. (1992), Kamieniołom - „rana w krajobrazie”, czy zabytek przyrody nieożywionej? Zesz. Nauk. AGH, Górnictwo, 16/2, s. 135-143.
 
2.
Cwojski S., Kozdrój W. (2007), Sudety. Przewodnik geoturystyczny. PIG, Warszawa.
 
3.
González-Aguilera D., Fernández-Hernández J., Mancera-Taboada J., Rodríguez-Gonzálvez P., Hernández-López D., Felipe-.
 
4.
García B., Gozalo-Sanz I., Arias-Perez B. (2012), 3D Modelling and accuracy assessment of granite quarry using unmmanned aerial vehicle. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume I-3, 2012, XXII ISPRS Congress, 25 August – 01 September 2012, Melbourne, Australia.
 
5.
Janočková J., Koščová M., Jablonská J. (2012), Consideration of geological and ecological factors in tourist trail planning: Case study of the Suchá Belá Gorge (Slovakia). Acta Geoturistica, t. 3, n. 2, s. 1-8.5. Kasztelewicz Z., Ptak M., (2011), Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 39, Studia i Materiały nr 132, s. 165-178.
 
6.
Kondracki J. (1978), Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 
7.
Kovanič L., Blišťan P. (2014), Quarry wall stability assessment using TLS method. Advanced Materials Research Vols. 1044-1045 (2014), s. 603-606.
 
8.
Lis B. (1996), Uproszczona dokumentacja geologiczna w kat. C1 i C2 złoża porfiru „Gorce” w miejsc. Gorce.
 
9.
Nita J. (2013), Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich. UŚ, Katowice.
 
10.
Oberc J. (1972), Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2, Sudety i obszary przyległe. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
11.
Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. Nr. 228, poz. 1947 z późn. zm (art. 80 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.).
 
12.
Słomka T., Kicińska-Świderska A. (2004), Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1, (1), s. 5-7.
 
13.
http://geoportal.pgi.gov.pl/mi... (data dostępu: 21.07.2016).
 
14.
http://walbrzych.naszemiasto.p... (data dostępu: 07.2016).
 
15.
http://www.newsweek.pl/nauka/k... (data dostępu: 21.07.2016).
 
16.
http://geoportal.pgi.gov.pl/mi... (data dostępu: 21.07.2016).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top