ORIGINAL ARTICLE
MEASURING EFFICIENCY OF WEBSITES OF AGROTOURISTIC FARMS FROM POLAND AND SLOVAKIA*
,
 
 
 
More details
Hide details
1
University of Agriculture in Kraków/Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
2
Slovak University of Agriculture in Nitra/Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Karol Król   

Dr inż. Karol Król, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Polska
 
 
Jozef Halva   

Ing. Jozef Halva, PhD., Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Department of Landscape Planning and Land Consolidation, Tulipánová 7, 949 01 Nitra, Slovakia
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):50-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the paper was to study traditional measures of efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Materials and methods: It was assumed that basic measures of efficiency of a website of an agrotouristic farm are: a number of displays, mean time spent by a user in a website and also a mean number of pages which were browsed. 200 websites were analysed and their addresses were gained from online catalogues. The amounts of established measures were gained by means of SimilarWeb application. Results: In case of websites of agrotouristic farms from Poland, statistical data were available for 54 websites whereas for Slovak websites – there were 52 of them. There was by about 15.5% less number of views on the websites of Polish farms in contrast to Slovak ones, however there were Polish websites where users spent more time. In holiday months, tested websites had the highest viewer rating. Conclusions: Performed surveys brought a series of methodical questions. Gained statistics of websites’ usage do not tell much about differences in the Internet using rate in promotion of agrotouristic farms in Poland and Slovakia.
 
REFERENCES (23)
1.
Bajgier-Kowalska M., Tracz M., Uliszak R. (2016), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 12, s. 256-273.
 
2.
Dorocki S., Szymańska A. I., Zdon-Korzeniowska M. (2013), Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 9, s. 175-184.
 
3.
GUS (2015), Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2015 roku. Notatka informacyjna. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
 
4.
Habán M., Macák M., Otepka, P. (2012), Rural tourism and agro-tourism in Slovakia. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 99 (3), s. 38-39.
 
5.
IGiPZ-PAN (2012), Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
 
6.
Jankowski J. (2011), Identyfikacja elementów wpływających na efektywność witryn internetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (nr 67 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1), s. 591-600.
 
7.
Jasiński A. (2012), Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Acta Innovations, nr 4, s. 7-67.
 
8.
Król K. (2015), Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, nr 7 (1), s. 343-355.
 
9.
Król K. (2016), Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, nr 3, s. 57-71.
 
10.
Król K., Bedla D. (2014), Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, nr 11, s. 22-29.
 
11.
Krzyżanowska K. (2014), Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, s. 57-67.
 
12.
Marcinkiewicz C. (2013), Rozwój i stan polskiej agroturystyki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 1, s. 21-35.
 
13.
Mazurek M. (2017), Jak sobie radzi nasza konkurencja? Test narzędzi do analizy konkurencji. https://www.mateuszmazurek.pl/... (data dostępu: 10.01.2017).
 
14.
Mazurek G. (2010), Pomiar skuteczności i efektywności serwisów internetowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (nr 96 Badania marketingowe-nowe wyzwania), s. 223-233.
 
15.
Nowacki M. (2015), E-marketing w praktyce regionów turystycznych Polski. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 49, s. 107-117.
 
16.
Otepka P., Habán M. (2007), Vidiecky turizmus a agroturizmus. NOI, Bratislava.
 
17.
Otodom (2017), Miesięczna liczba wizyt w otodom.pl według badania SimilarWeb. https://goo.gl/Q2ddKv, (data dostępu: 13.01.2017).
 
18.
Sawicki B., Golian S. (2013), Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9 (58), s. 435-445.
 
19.
Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2016), Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (33), s. 211-224.
 
20.
SimilarWeb (2017), SimilarWeb – Digital Market Intelligence & Website Traffic, https://www.similarweb.com (data dostępu: 13.01.2017).
 
21.
Stepaniuk K. (2013), Wybrane portale społecznościowe jako płaszczyzna prezentacji informacji o gospodarstwach agroturystycznych. Przyczynek do badań. Ekonomia i Zarządzanie, nr 5 (1), s. 134-144.
 
22.
Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, nr 97 (2), s. 152-164.
 
23.
Wojciechowska J. (2010), Agroturystyka – signum polskiej turystyki. Acta Scien. Pol. Oeconomia, nr 9, s. 597-606.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top