ORIGINAL ARTICLE
TOURISTIC POTENTIAL OF THE PEAT BOGS
 
More details
Hide details
1
Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Małgorzata Muszyńska-Kurnik   

dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Poland; phone: +48 18 26-10-700
 
 
Małgorzata Wesołowska   

dr Małgorzata Wesołowska, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Poland; phone: +48 18 26-10-700
 
 
Ewa Witecka   

Ewa Witecka, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Poland; phone: +48 18 26-10-700
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):113-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The objective of the article is to analyse the development of peat bogs and to present them as tourist attractive objects with special indication of their uniqueness and occurrence of particularly interesting flora and fauna. Materials and methods: In order to realize the basic targets of the work the available scientific literature concerning peat bogs, including mainly the peat bogs of the Orawa-Nowy Targ Valley was analysed as well as author’s observations regarding the selected peat bogs were conducted. Forest upon Czerwone, Baligówka. In order to obtain the tourist potential of these places a photographic documentation of selected attractions was conducted and the method of developing the selected peat bogs was described. Results: Peat bogs in Poland and in particular those which occur in Orawa-Nowy Targ Valley are the areas of unique natural value at a European scale and a high tourist potential. Appropriately developed and made accessible they may become a significant tourist attraction of a given region. The examples of the right development of areas which are precious in terms of nature may be found within the analysed pea bogs: Baligówka and Bór upon Czerwone. Conclusions: Securing such fragile ecosystem as the peat bogs becomes necessary and the principles of balanced tourism.
 
REFERENCES (26)
1.
Cichocki W. (2002), Bory Orawsko-Nowotarskie, Przewodnik edukacyjny. Stowarzyszenie „Krajobrazy”, Kraków.
 
2.
Cichocki W. (2005), Bór na Czerwonem. Przewodnik przyrodniczo-edukacyjny. Nowy Targ.
 
3.
Cichocki W. (2005), Ścieżka przyrodnicza torfowisko Baligówka. Czarny Dunajec.
 
4.
Kiryluk H., Borkowska-Niszczota M. (2009), Ocena atrakcyjności walorów turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego w świetle badań ankietowych. Economy and Management, 1, s. 63-87.
 
5.
Koczur A. (2012) Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) W: W. Mróz (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 109-136.
 
6.
Kulik R. (2007), Czy bagno ma jakąś wartość? Dzikie życie, 4/154.
 
7.
Lipka K., Stabryła J. (2012), Wielofunkcyjność mokradeł w Polsce i świecie. Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska. Kraków. Monografie UR nr 3, Wybrane problemy ochrony mokradeł, s. 7-16.
 
8.
Malec M. (2012), Ocena stanu procesu torfotwórczego na torfowisku Puścizna Długopołe w aspekcie antropogenicznych zmian ekosystemu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, s. 29-39.
 
9.
Plan marketingu turystyki w województwie lubelskim na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Lubelskiego. Lublin.
 
10.
Stańko R. (2010), Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych, Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa, s. 145-160.
 
11.
Tobolski K. (2000), Przewodnik do oznaczania torów i osadów jeziornych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 
12.
Wesołowska M. (2015), Antropogeniczne zagrożenia Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Materiały z sesji naukowej przygotowanej z okazji 90-lecia Boru na Czerwonem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.
 
13.
Zięba R.H., Muszyńska–Kurnik M. (2015), Właściwości zdrowotne borowiny wykorzystywane w zabiegach fizjoterapii, Zdrowie w ujęciu holistycznym, PPWSZ w Nowym Targu.
 
14.
Ziebura J. (2013), Koncepcja Budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim. Kraków (www.malopolskie.pl, data dostępu: 12.11.2015).
 
15.
www.encyklopedialesna.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
16.
www.fotografie.nowytarg.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
17.
www.fwie.eco.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
18.
www.kajaki.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
19.
muzeumkluki.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
20.
www.narciarskiewidoki.cba.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
21.
www.orawa.eu (data dostępu: 12.11.2015).
 
22.
www.poleskipn.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
23.
www.ppwsz.edu.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
24.
www.torf.com.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
25.
witrynawiejska.org.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
26.
wrzosowakraina.pl (data dostępu: 12.11.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top