ORIGINAL ARTICLE
THE ROLE OF OUTSOURCING IN REGIONAL DEVELOPMENT
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Katarzyna Budzyńska   

M.A. Katarzyna Budzyńska, University of Life Sciences in Lublin, WydziaÏ Agrobioinżynierii, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland, Phone: +48 81 461-00-61 wew. 154
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):52-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
More and more companies today decide to contract out some of the sectors of their enterprise to the outside company in order to increase its competitiveness in the market. Outsourcing is very often a strategic decision for a company. If outsourcing is carried out properly it can considerably contribute to improvement of the operational effectiveness of the company, as it enables it to focus on the core competencies. Cooperation with such third-parties is said to give an opportunity to use unique know-how, technology and competencies. The aim of this article is to determine the notion of outsourcing and its advantages and disadvantages in applying analysis in the BPO/SSC sector in the Lubelskie Voivodeship. This article presents selected companies from the BPO/SSC sector in Lublin. The said city has an opportunity to attract foreign investments from the BPO/SCC sector owing to the cost competitiveness and relatively high quality of human resources. The city of Lublin should, in an appropriate way, create a portfolio of the investments realized in the sector of BPO/SCC that will attract investors in the said sector.
 
REFERENCES (20)
1.
Colliers International, 10 upcoming BPO/SSC locations (2013), [sierpień 2013].
 
2.
Foltys J. (2012), Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny, UŚ, Katowice.
 
3.
Grudziewski W.M. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania. , Difin, Warszawa.
 
4.
Guzik R., Gwosdza K., Działka J. (2013), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków.
 
5.
Heywood J.B. (2001), The outsourcing dilemma. The search for competitiveness., Pearson Education Limited, Wielka Brytania.
 
6.
http://www.lublin.eu [sierpień 2013].
 
7.
http://www.mg.gov.pl, Globalizacja gospodarki – wybrane cechy, [lipiec 2013].
 
8.
Kisperska-Maroń D., Świerczek A., Piniecki R. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw, UE w Katowicach.
 
9.
Kłos M. (2010), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 
10.
Kopczyński T. (2010), Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa.
 
11.
Korzeniowski L.F. (2010), Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków.
 
12.
Manikowska J., BPO/SSC, http://www.paiz.gov.pl/ [Październik 2011].
 
13.
Michalska – Sabal A., Chrześcijanek A., Guzik E. (2013), Sektor usług biznesowych w Małopolsce. Stan i perspektywy rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 
14.
Outsourcing&More, BPO – czym jest Outsourcing Procesów Biznesowych (2012), Outsourcing&More, nr 1/(2), s. 53.
 
15.
Power M.J. (2010), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk., MT Biznes, Warszawa.
 
16.
Raport o perspektywach sektora BPO w Polsce (2008), Colliers International.
 
17.
Rothery B. (1998), Outsourcing, W: Lock D. (red.), The gower, Handbook of management, Gower Publishing Limited, Londyn, s. 149.
 
18.
Rybiński K. (2008), Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery. W: Szymaniak A., Globalizacja usług., Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnicto akademickie i profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa, s.172.
 
19.
Schniederjans M.J., Zuckweiler K.M., (2004), A quantitative approach to the outsourcing-insourcing decision in an international context, Management Decision, Vol. 42 Iss: 8, pp.974 – 986.
 
20.
Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top