ORIGINAL ARTICLE
The role of international internships in the vocational education of technical secondary school students
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Polska
 
 
Submission date: 2022-11-29
 
 
Final revision date: 2022-12-10
 
 
Acceptance date: 2022-12-29
 
 
Online publication date: 2022-12-29
 
 
Publication date: 2022-12-29
 
 
Corresponding author
Anna Iwacewicz-Orłowska   

Wydział Nauk Ekonomicznych w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):548-561
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
F66
I21
I25
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This study focuses on vocational education. It explores the role of international internships in the vocational education of the students of technical secondary schools. Materials and methods: This study is based on a survey conducted on a sample of 77 students participating in international internships. The survey covered all students of the Technical and Vocational Schools Complex in Suwałki attending vocational internships in Italy. Results: The analysis validated the hypothesis that international internships improve the practical skills of secondary school students and contribute to the development of practical skills and social competences in the international context. Conclusions: The surveyed students declared they were satisfied with their vocational internships and were happy to attend them. They believed that the experience gained in an international environment would definitely have a positive impact on their future career. During the internship, they improved not only the skills specific to their field of expertise, but also their personal and social competences, as well as foreign language skills, specifically in terms of technical vocabulary.
 
REFERENCES (9)
1.
Cuzzocrea, V., Cairns, D. C. (2020). Mobile moratorium? The case of young people undertaking international internships. Mobilities, 15(3), p. 416-430.
 
2.
Dominik, P. (2017). Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2, s. 31–46. https://doi.org/10.18276/ept.2....
 
3.
Drogosz-Zabłocka, E., Stasiowski, J. (2019). Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty. W: U. Sztanderska, E. Drogosz-Zabłocka (red.),Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, (s. 66-101). Miejsce wydania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. https://doi.org/10.47050/65591....
 
4.
Jeruszka, U. (2015). Kształtowanie i rozwijanie kompetencji przez pracę i praktykę zawodową. Polish Journal of Continuing Education, nr 3, s. (142-157).
 
5.
Malerich, J. (2009). The value of international internships in global workforce development. Arizona: Arizona State University.
 
6.
Mazur-Mitrowska, M. (2021). Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych. Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 2, s. 103-116. https://doi.org/10.34866/8df2-....
 
7.
Sitek, M., Stasiowski, J. (2022). Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu kształcenia zawodowego w Polsce. Bilans reform 1989–2022. Studia BAS 2, s. (71-93). https://doi.org/10.31268/Studi....
 
8.
Stasiowski, J., Kłobuszewska, M., Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Wiele zawodów – jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego. Edukacja, nr 1, (s.23-43).
 
9.
Szafrański, M. (2015). Praktyki zawodowe – narzędzie zarządzania wiedzą wspomagające obniżanie kosztów w przedsiębiorstwach. Przegląd Organizacji, nr 1, (s. 29-35). https://doi.org/10.33141/po.20....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top