OTHERS
SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION: European Union funds and the development of peripheral areas (based on example of Eastern Poland)
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):116-122
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top