OTHERS
SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION: The development of educational offer of the higher vocational schools and the regional labour market
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):125-132
 
ABSTRACT
The subject of the hearing is to analyze the development of educational offer by Higher Education with particular emphasis on the regional labour market.
 
REFERENCES (9)
1.
Bańka A. (2006), Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
2.
Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo zawodowe. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 
3.
Borkowska S. (red.) (2004), Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa, IPISS.
 
4.
Cellary W. (2001), Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. W: Szkoły wyższe wobec wyzwań integracji europejskiej. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Warszawa.
 
5.
Dudek M. (2003), Wartość kapitału intelektualnego w gospodarce globalnej. W: (red.) M. Dudek, Poszukiwanie modelu wyższej szkoły niepaństwowej. WSM, Legnica.
 
6.
Kabaj M. (2004), Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów wykształcenia, Warszawa.
 
7.
Pachociński R. (2004), Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie. Warszawa, IBE.
 
8.
Rożnowski B. (2009), Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. KUL, Lublin.
 
9.
Sulmicka M. (2007), Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015: Czy nadchodzą dobre czasy dla szkolnictwa i nauki. E-Mentor, SGH, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, nr 2.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top