ORIGINAL ARTICLE
TERRITORIAL AND SOCIAL DIVERSITY OF SOCIAL SECURITY IN POLAND IN YEARS 2010-2014
 
More details
Hide details
1
University of Finance and Management in Białystok Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Anna Iwacewicz-Orłowska   

dr Anna Iwacewicz-Orłowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, Polska; tel. +48 692 464 884
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(1):5-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The discussion undertaken in this article concerns differences in the level of social security. The main aim is to analyse the territorial and social diversity of social security in Poland in years 2010-2014. Materials and methods: The research study presented was carried out on the basis of the analysis and synthesis of literature, statistical data, as well as the author’s reflections. Results: Differences in the level of social security to a large extent depend on the following factors: the territorial location and the size of the locality, age group, types of socio-economic groups, and type of household. Social security level is diversified territorially and socially. Conclusions: The residents of small cities from the north-east part of the country and people aged between 16-24 are most threatened with poverty. In the case of Poland a high percentage of poverty threat is a matter of concern amongst working people. The lowest poverty level is in the group of 55-year olds, that is people receiving retirement benefits.
 
REFERENCES (21)
1.
Główny Urząd Statystyczny (2012), Sytuacja gospodarstw domowych w 2011. Materiały Konferencyjne, Warszawa.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny (2012), Ubóstwo w Polsce. Warszawa.
 
3.
Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010 (2010), Publications Office of the European Union, Eurostat Statistical Office, Luxembourg.
 
4.
Di Falco E. (2014), Income inequality: nearly 40 per cent of total income goes to people belonging to highest (fifth) quintile. Statistics in focus, 12, http://ec.europa.eu/eurostat/w... (data dostępu 12.06.2016).
 
5.
Dzieci korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Polsce w 2011 r. (2013), GUS Urząd Statystyczny w Krakowie.
 
6.
Förster M., Pearson M. (2002), Income Distribution and Poverty in the OECD Area: Trends and Driving Forces. OECD Economic Studies, 34, https://search.oecd.org/eco/gr... (data dostępu 18.06.2016).
 
7.
Grundiza S., Lopez Vilaplana C. (2013), Is the likelihood of poverty inherited? Statistics in focus, 27, http://ec.europa.eu/eurostat/w... (data dostępu 15.06.2016).
 
8.
Grusky D., Kanbur R. (2006), Poverty and inequality. Stanford University Press, California USA.
 
9.
In 2010, 23% of the population were at risk of poverty or social exclusion (2012), Eurostat News release, 21, http://ec.europa.eu/eurostat/d... (data dostępu 21.06.2016).
 
10.
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014). (2015), GUS, Warszawa.
 
11.
Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat. Prószyński i Spółka, Warszawa.
 
12.
Kuszewski T. (2008), Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska, W: M. Garbicz, W. Pacho (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 155-179.
 
13.
Leszczyński M. (2008), Bezpieczeństwo socjalne jako obszar zainteresowania badawczego i składnik bezpieczeństwa państwa, W: M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem — wyzwania XXI wieku. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa, s. 543-558.
 
14.
Leszczyński M. (2009), Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 
15.
Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 2 (185), s. 123-132.
 
16.
López Vilaplana C. (2013), Children were the age group at the highest risk of poverty or social exclusion in 2011, Eurostat, Statistics in focus 4/2013.
 
17.
Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna (2013), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
18.
Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.P. (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitous... (data dostępu 20.02.2016).
 
19.
The EU in the world. 2015 edition (2015). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 
20.
Warunki życia rodzin w Polsce (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
21.
Żukrowska K. (2006), Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, W: K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Wyd. SGH, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top