ORIGINAL ARTICLE
CONDITIONS OF ORGANIC COMESTIBLE PRODUCTS PURCHASE BY CITIZENS OF KROSNO
 
More details
Hide details
1
The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education in Krosno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Elżbieta Brągiel   

mgr inż. Elżbieta Brągiel, The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education i Krosno, 12 Dmochowskiego Street, 38-400 Krosno, Poland; phone. 693-10-25-36
 
 
Marta Pisarek   

dr inż. Marta Pisarek, The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education i Krosno, 12 Dmochowskiego Street, 38-400 Krosno, Poland; phone. 693-10-25-36
 
 
Małgorzata Źródło-Loda   

dr inż. Małgorzata Źródło-Loda, The Stanisław Pigoń State Higher School of Vocational Education i Krosno, 12 Dmochowskiego Street, 38-400 Krosno, Poland; phone. 693-10-25-36
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):79-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work’s goal was to analyse the factors influencing decision of purchase of organic food by citizens of Krosno. Objects and research methods: the research conducted in 2010-2011 was executed with the use of a standardized inquiry questionnaire on a sample of 224 randomly picked citizens of Krosno. Results: Respondents declaring the purchase of organic food, most often upon its purchasing, pay attention to price and expiry date. When purchasing organic food the least important are shop assistant’s persuasion and the sort of package. Half of the buyers notice considerable difference between organic and conventional food. Almost all the respondents were at least content with the purchased organic food. Conclusions: 1. For citizens of Krosno, the availability of organic comestible food is limited by its high price and also by the fact that they are not on offer of stores in which respondents do the shopping most often. 2. The important factors influencing the increase in purchasing organic food are said to be the consumer’s greater awareness and advertisement.
 
REFERENCES (22)
1.
Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność, Nauka. Technologia. Jakość, 6(55), s. 81-89.
 
2.
Fleszar J., Stasiak J. (2006), Czynniki i motywacje zakupu żywności ekologicznej konsumentów rynku koszalińskiego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(2), s. 36-41.
 
3.
Gulbicka B., 2007, Rynek żywności ekologicznej, W: B. Gulbicka, M. Kwasek (red.) Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, s. 84-87.
 
4.
Hamm U., Gronefeld F. (2004), The European Market for Organic Ford: Revised and Updated Analysis. Organic Marketing Initiatives and Rural Development, The University of Wales, Aberystwyth.
 
5.
Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K. (2011), Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich, Probl. Hig. Epidemiol., nr 92(4), s. 960-964.
 
6.
Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
7.
Mackiewicz-Walczak I. (2006), Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle badań bezpośrednich – czynniki wpływające na zakup żywności ekologicznej w Polsce. Świat marketingu, http://www.swiatmarketingu.pl/... (dostęp: 13.06.2014).
 
8.
Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
9.
Pisarek M., Rybak Ł., Wójcik T. (2012), Wykorzystanie żywności ekologicznej w żywieniu rodziny miejskiej na przykładzie Przemyśla, W: K. Zarzecka, S. Kondracki, J. Skrzyczyńska, (red.), Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s. 297-306.
 
10.
Przybylak-Zdanowicz M. (2011), Światowy rynek żywności ekologicznej zwiększa się…, http://www.biokurier.pl/compon... (dostęp: 13.06.2014).
 
11.
Rudnicki L., (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
12.
Śmiechowska M., Śmiejowska I. (2006), Postawy i zachowania mieszkańców województwa pomorskiego wobec żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51(2), s. 190-198.
 
13.
Woźniak L., Dziedzic S. (2005), Motywy zakupu produktów rolnictwa ekologicznego w teorii i praktyce, W: Z. Zbytek (red.), Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. t. II, Wydawnictwo Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, s. 319-327.
 
14.
Zielińska H., Zieliński K., 2004, Spożycie żywności w Polsce. Tendencje i determinanty zmian, W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. z. 5. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, Wyd. Katedra Teorii Ekonomii, UR, Rzeszów, s. 105-118.
 
15.
Żakowska-Biemans S. (2005a), Bariery zakupu żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów, Roczniki Naukowe SERIA, T.VII, z. 3, s. 203-207.
 
16.
Żakowska-Biemans S. (2005b), Czynniki warunkujące rozwój popytu na żywność w opinii polskich konsumentów, W: Z. Zbytek (red.), Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. t. II, Wydawnictwo Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, s. 328-334.
 
17.
Żakowska-Biemans S. (2007), Rynek żywności ekologicznej w Polsce – szanse i możliwości rozwoju. Wydawnictwo CDR w Brwinowie o. w Radomiu, Radom.
 
18.
Żakowska-Biemans S. (2011a), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56(4), s. 216-220.
 
19.
Żakowska-Biemans S. (2011b), Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. Raport z badań. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
20.
Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
21.
www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce (dostęp: 26.05.2014).
 
22.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top