EDUCATIONAL STATUS AND TYPE OF OCCUPATIONAL WORK OF PARENTS BRINGING UP A CHILD WITH INTELLECTUAL HANDICAP IN BIAŁA PODLASKA – A RISK TO OR AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF THEIR DISABLED CHILD?
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(1):109-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This manuscript presents a part of author’s survey on the functioning of a family with an intellectuallyhandicapped child. The objective of the reported survey was to diagnose occupational situation and educational status of parents of children with intellectual disability. The survey was conducted in May of 2009 and covered 136 families from the city of Biała Podlaska. The study demonstrated that nearly half the fathers and mothers had only primary or vocational education. As the type of work performed the respondents most frequently declared different forms of physical work as well as retirement pension, social pension and, unfortunately, a lack of any job. It should be emphasized that this condition may afford no possibilities for complete development of a handicapped child.
 
REFERENCES (17)
1.
B. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPIPS, Warszawa.
 
2.
Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, wyd. literackie, Kraków.
 
3.
Dyczewski L. (1997), Rodzina Karty Praw Rodziny w kontekście społeczeństwa polskiego.
 
4.
Jackowska E. (1980), Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym, WSiP, Warszawa.
 
5.
Kryczka P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. KUL, Lublin.
 
6.
Kawula S. (2000), Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej. Olsztyn.
 
7.
Konarska J. (2008), Przemiany społeczną szansą dla osób niepełnosprawnych. Miłowska G., Olszak-Krzyżanowska B. (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Impuls, Kraków.
 
8.
Korzon A. (2004), Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób niesłyszących. Palak Z., Bartkowicz Z. (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. UMCS, Lublin.
 
9.
Ogorzałek M. (2007), Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - sprawozdanie z badań, w: Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej, red. Żółkowska T., T.II, Print Group , Szczecin, s. 673-685.
 
10.
Ossowski R. (1996), Zagrożenia dla osób niepełnosprawnych w procesie adaptacji psychicznej, w: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, red. Mikulski J., AuleytnerJ., wyd. WSPS, Warszawa, s. 43-44.
 
11.
Szczupał B. (2005), Młodzież niepełnosprawna – szanse i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej, Akapit, Warszawa.
 
12.
Wojciechowski F.(1993), Dziecko niepełnosprawne w środowisku wiejskim. WSP, Rzeszów.
 
13.
Pelc Z.(1993), Przystosowanie społeczne uczniów lekko upośledzonych umysłowo w wieku 14-15 lat. WSP, Rzeszów.
 
14.
Współpraca PFRON z samorządami. Raport o wydatkowaniu środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego (06.2006), „Bifron”, nr specjalny, s. 17.
 
15.
Ziemska M. (1980), Rodzina i dziecko. WSiP, Warszawa.
 
16.
Żółtkowska T.(1991), Warunki wychowawcze rodzin a stosunek do nauki szkolnej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Pańczyk J. (red.), Roczniki Pedagogiki Specjalnej. t. 2, WSPS, Warszawa.
 
17.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. Z 9.10.1997 r.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top