ORIGINAL ARTICLE
THE PHENOMENON OF INDEBTEDNESS AS A STARTING POINT FOR VIOLATIONS OF ECONOMIC SECURITY OF A BUSINESS – THE CURRENT STATUS OF BUSINESSES’ BANKRUPTCY IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Iwona Wąsowska-Wołkow   

mgr Iwona Wąsowska-Wołkow, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 602 523 291
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):5-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The deliberations undertaken within the article concern identification of the phenomenon of businesses indebtedness in the Polish reality, inseparably linked with the economic security of companies in the contemporary market environment. The aim of this study is to show the interactions occurring between the phenomenon of indebtedness and data on bankruptcy of businesses in Poland, and their interpretation. Materials and methods: The work was elaborated based on the analysis and synthesis of subject literature, statistical data, analysts’ opinions, as well as on research and the author’s own considerations. Results: Discussion on the interdisciplinary approach of the concept of economic security, and the irreversible consequences of its incompetent management. Lead to reflections on the creditor–debtor relations. It shows a change in the mentality and in actions of Polish debtor over the last 20 years; its consequences for companies in the form of bankruptcy/insolvency, and proposals for improvements introduced by the State–level regulations. Conclusions: Regardless of the business in which the company operates, the imposing of uncollected debts on a creditor may threaten their and related entities’ existence. Researches indicate a need for the amendment to restructuring and insolvency law.
 
REFERENCES (20)
1.
Bekas M. (2013), Windykacja należności w praktyce. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
2.
Cieślarczyk M. (2008), Kulturowe uwarunkowania budowy bezpieczeństwa ekonomicznego, W: Z. Stachowiak (red.), Przemiany społeczno-ekonomiczne a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach „Nowej Gospodarki”. WSFiZ, Siedlce, s. 58.
 
3.
Cieślarczyk M. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 
4.
Filipek A. (2010), Kryzys jako szansa, W: Cieślarczyk M., Filipek A., Świderski A. W, Ważniewska J. (red.), Pokonać kryzys – żyć bezpieczniej. Wydawnictwo UPH, Siedlce, s. 68.
 
5.
Kowalczyk L. (2006), Praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodności firmy. Difin SA, Warszawa.
 
6.
Kreczmańska-Gigol K. (red.) (2001), Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin SA, Warszawa.
 
7.
Kukiełka J., Matusiak M., Jaworski J. (2008), Bezpieczny obrót gospodarczy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
8.
Matela K. (2011), Psychologiczne aspekty windykacji, W: Kreczmańska-Gigol K. (red.), Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin SA, Warszawa, s. 197-206.
 
9.
Multan W. (1991), Bezpieczeństwo międzynarodowe ery nuklearnej. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 
10.
Podel W. (2014), Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki. Difin SA, Warszawa.
 
11.
Raczkowski K. (red.) (2014), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
12.
Raczkowski K. (2012), Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, W: Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Wyzwania dla zarządzania państwem. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 82.
 
13.
Wiatrak A.P. (2006), Wspomaganie rozwoju małych przedsiębiorstw w skali lokalnej, W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, M.G. Woźniak (red.). Uniwersytet Rzeszowski, z. 9, s. 543-556.
 
14.
Zięba R. (2012), O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Zeszyty Naukowe AON, 1(86), s. 7.
 
15.
Coface Polska – raport Bankructwa firm w Polsce 2015.
 
16.
Bank Światowy – raport Doing Business In Poland 2015.
 
17.
Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, Warszawa, 10 grudnia 2012 r.
 
18.
COFACE Polska, http://www.coface.pl/, (01.06.2016).
 
19.
Kodeks Cywilny, http://www.prawo.legeo.pl/praw..., (01.06.2016).
 
20.
Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Druk Sejmu VII kadencji Nr 2824, http://www.sejm.gov.pl/, (01.06.2016).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top