ORIGINAL ARTICLE
DILEMMAS OF TRANSPORTATION COMPANIES CONCERNING THE EXTERNAL SOURCES OF FINANCING FOR FIXED ASSETS
 
More details
Hide details
1
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce/Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
2
Social Insurance Company (ZUS)/Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
3
A graduate of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce/Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Marek Niewęgłowski   

dr inż. Marek Niewęgłowski, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Prusa St. 12, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 643-12-90, e-mail: nieweglowsky@gmail.com; Agricultural Extension Centre of Masovian Voivoeship in Warsaw Regional Office in Siedlce, Kazimierzowska St. 21, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 640-09-11
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):89-99
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main objective of the study was to present the external sources of financing for tangible assets in the business of transportation companies. Primary sources, statistics and any information on websites were vital for writing the article. Study and analysis of the collected material were conducted according to the tabular-descriptive method. As transportation companies are in high demand for financing tangible assets connected with their activity, they frequently take advantage of the external financial sources. Loans and leases were compared in this study due to the fact that they are now the two main sources of external funds for investments, regularly used by entrepreneurs in Poland as well as worldwide. Both advantages and disadvantages of financing ways mentioned above were indicated. The availability of capital and its acquisition cost are essential for the expansion of small and medium-sized enterprises (SMEs) and thus affect their level of competitiveness and market position. Choice of the right form of financing should take place after a thorough analysis of which is more advantageous for the entrepreneur as the life of any company depends on these decisions.
 
REFERENCES (16)
1.
Bielawska A. (red.) (2009), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
Chynał H. (2008), Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm. Wyd. II, Difin, Warszawa, s. 110- 111.
 
3.
Czerwińska-Kayzer D. (2006), Alternatywne źródło finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań.
 
4.
Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2008), Finanse i bankowość. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa, s. 285-287.
 
5.
Domańska-Szaruga B. (2007), Rola banków spółdzielczych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o. o., Warszawa.
 
6.
Gołda M. (1999), Leasing. Difin, Warszawa.
 
7.
Kacperczyk R. (2009), Transport i spedycja. Cz. 1. Transport. Difin, Warszawa.
 
8.
Iwin J., Niedzielski Z. (2002), Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
9.
Janik W., Paździor A. (2011), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Politechnika Lubelska, Lublin.
 
10.
Rutkowski A. (2003), Zarządzanie finansami. Wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
11.
Stecki L. (1999), Leasing, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń, s. 197-203.
 
12.
Szczepankowski P. (red.), (2009), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Tom II, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top