ORIGINAL ARTICLE
THE ACTIVITY OF AGRITOURISM FARMS IN PODLASKIE VOIVODESHIP IN THE OPINIONS OF THEIR OWNERS
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Janusz Leszek Sokół   

prof. dr hab. inż. Janusz Leszek Sokół, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Zakład Turystyki i Rekreacji, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska; tel. +48 664 743 608
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):39-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of this study was to analyse and evaluate the operation of argritourism farms in Podlaskie Voivodeship (voivodeship is an equivalent of province in Polish administration), conducted with regard to their structure and market functioning, and the possibility of using the advisory and financial support existing in the region. Materials and methods: The research had a survey form and was conducted in the second half of 2014 on a sample of 120 agritourism farms, which constitutes more than 13% of all entities in Podlaskie Voivodeship. Results: Most of the agritourism farms in the Podlaskie Voivodeship are ones that do not exceed the area of 5 hectares. They are focused on hosting individual guests and families with little children. The majority of farm owners do not have adequate experience in providing agritourism services. The activity of agritourism farms is based primarily on the proprietary capital. Conclusions: Better education and more complete information about the possibilities and ways of obtaining financial support seem to be the key to a more dynamic and efficient development of agritourism in the rural areas of Podlaskie Voivodeship.
 
REFERENCES (13)
1.
Czarkowska J. (2016), Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim zarejestrowanych do końca 2015 r., Dane PODR w Szepietowie z dnia 19.12.2016 r.
 
2.
Flanigan S., Blackstock K., Hunter C. (2014), Agritourism from the Perspective of Providers and Visitors: a Typology-based Study. Tourism Management, t. 40, s. 394-405.
 
3.
Jalinik M., Ziółkowski R. (2007), Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania, Białystok.
 
4.
Jęczmyk A. (2015), Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw agroturystycznych, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 143-154.
 
5.
Otłowska A., Buks J., Chmieliński P., Sikorska A. (2006), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich-stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 
6.
Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce (2014) (oprac. pod kier. I. Majewskiej). Nałęczów, www.slowiniec.pl/Kategoryzacja-ver.8.0.pdf, (data dostępu: 29.08.2016).
 
7.
Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
8.
Sala S. (2015), Wpływ procesów globalizacji na innowacje w agroturystyce, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 34-48.
 
9.
Sikora J. (2016), Edukacja w agroturystyce, W: A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Tom I, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka Wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka, 9-10 czerwca 2016 r., Poznań, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., s. 9-18.
 
10.
Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K. (2010), Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 39-57.
 
11.
Targalski J. (2008), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
12.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
 
13.
Zawadka J. (2015), Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 279-289.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top