ORIGINAL ARTICLE
TOURISM IN KAMPINOS NATIONAL PARK IN THE OPINION OF VISITORS
 
More details
Hide details
1
Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Małgorzata Gałązka   

dr Małgorzata Gałązka, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Marymoncka 34, 00-968 Warszawa, Polska; tel. +48 22 834-04-31 wew. 369
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(2):28-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This article analyses a survey of visitors in Kampinos National Park (henceforth also called Kampinos NP) in order to, among others, explore opinions on the most widely cultivated forms of tourist and recreational activity, as well as to learn about the expectations of visitors with regard to the management of the protected area in connection with the preparation of Park to ensure its accessibility for tourist and recreational purposes. Materials and methods: The study was carried out by the means of the diagnostic survey method, using a questionnaire as an instrument of research. The study group consisted of people visiting Kampinos NP. Results: For visitors, the Park terrain is an ideal place to practice mainly hiking or walking tours and recreational cycling. The park plays a significant role in primarily weekend tourism and recreation, providing a venue for recreational stays and several-hour walks taken by Warsaw agglomeration residents. Conclusions: Kampinos National Park; tourism; availability for tourists; recreation
 
REFERENCES (11)
1.
Gałązka M. (2008), Aktywność turystyczna mieszkańców Warszawy w polskich parkach narodowych, W: W. Siwiński, R. Dawid, E. Mucha-Szajek (red.), Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań, s. 199-210.
 
2.
GUS (1990), Raport o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska 1990. GUS, Warszawa.
 
3.
GUS (1998), Ochrona Środowiska 1998. GUS, Warszawa.
 
4.
GUS (2015), Ochrona Środowiska 2015. GUS, Warszawa.
 
5.
Herz L. (2003), Turystyka w Kampinoskim Parku Narodowym, W: R. Andrzejewski (red.), Kampinoski Park Narodowy. t. 2, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 173-199.
 
6.
Markowski M., Okołów G. (2009), Działalność Kampinoskiego Parku Narodowego i oferta dla społeczeństwa. Materiały z konferencji popularno-naukowej nt. „50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego – funkcje oraz znaczenie w środowisku przyrodniczym i społecznym”, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 43-47.
 
7.
Misiak J. (2009), Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego. Materiały z konferencji popularno-naukowej nt. „50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego – funkcje oraz znaczenie w środowisku przyrodniczym i społecznym”. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 19-24.
 
8.
Okołów G. (2003), Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym, W: R. Andrzejewski (red.), Kampinoski Park Narodowy. t. 2, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 161-171.
 
9.
Osiński A. (2002), Turystyka w Kampinoskim Parku Narodowym, W: J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 239-246.
 
10.
Partyka J. (2010), Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, s. 252-263.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U., nr 229, poz. 2313).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top