ORIGINAL ARTICLE
ACTIVITIES OF THE STATE IN THE SCOPE OF SUPPORTING DEVELOPMENT OF ACCOMODATION AND FOOD COMPANIES-CURRENT CONDITION VERSUS CONDITION DESIDRED BY ENTREPRENEURS
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Marek Kuźmicki   

dr Marek Kuźmicki, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Adam Szepeluk
mgr Adam Szepeluk, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):38-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main focus of the study is on evaluation, from entrepreneurs perspective, of the current and the future desired level of activity on the part of the state for creating favorable conditions for accommodation and food facilities’ development within the Lublin province. In April and May 2013, in the Lublin province a sample of 317 accommodation and food companies was interviewed through computer-assisted web interview (CAWI). According to the entrepreneurs the state shows little involvement in creating solutions facilitating business activities. Among the most severely criticized the following were indicated: tourism and fiscal policies, and too high charges imposed on employers on account of employing workers. Changes are needed in these areas. Many of the interviewed claimed that in the future the state should intensify activities aimed at both para-tourist and tourist infrastructure development.
 
REFERENCES (10)
1.
Alejziak W., Marciniec T. (2003), Międzynarodowe organizacje turystyczne. Albis, Kraków.
 
2.
Angowski M. (2005), Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 
3.
Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku. CeDe-Wu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 
4.
Kozłecka B., Osowska K. (2012), Przedsiębiorstwo gastronomiczne. Difin, Warszawa.
 
5.
Lichniak I. (red.) (2011), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Oficyna Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
6.
Nehring A. (red.) (2014), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza.
 
7.
Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995-1996 (1997), Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw USAID GEMINI PEDS PROJECT, Warszawa.
 
8.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997 r.nr 137, poz. 926.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top