ORIGINAL ARTICLE
MEASUREMENT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES OF BIALSKI DISTRICT
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Agnieszka Smarzewska   

dr inż. Agnieszka Smarzewska, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 606 754 888
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):54-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of the survey on the sustainable development’s level of 17 rural communes of Bialski district which is based on the statistical data collected from the Local Data Bank of the Central Statistical Office from 2012. On the basis of the obtained data, a selected group of indicators of environmental, economic and social dimensions has been specified which allows to measure the level of sustainable development in the indicated communes. The analysis of the indicators’ value has, through the usage of ranking process, allowed for extracting of three communes’ groups reflecting differential level of sustainable development. Too significant differences in measurer’s values referring to dimensions of sustainable development in the examined subjects indicate their developmental disharmony which results in placing a commune in a group of a lower level of sustainable development.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamowicz M., Smarzewska A. (2009), Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa, s. 251–269.
 
2.
Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice.
 
4.
Górka K. (2010), Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego, W: M. Burchard-Dziubińska, B. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, Teoria i Praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 10–25.
 
5.
Heffner K., Malik K. (2011), Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, W: D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju. Wyd. WSE, Białystok, s. 113–131.
 
6.
Klimek M. (2010), Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria-Planowanie-Realizacja, EkoPress, Białystok.
 
7.
Kruk H. (2011), Zrównoważony rozwój regionów-ujęcie teoretyczne, W: H. Kruk (red.), Trendy i wyznania zrównoważonego rozwoju-zrównoważony rozwój regionów. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Szczecin, s. 213–231.
 
8.
Malicki M., (red.) (2008), Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów. Wyd. Economicus, Szczecin.
 
9.
Potoczek A, Stępień J., (red.) (2008), Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Wyd. WSG, Warszawa.
 
10.
Rosiek K. (2012), Ekonomia społeczna, a ochrona środowiska, W: Fronczak M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 193–208.
 
11.
Sobol A. (2010), Kategorie potrzeb i jakości życia w kontekście lokalnego rozwoju zrównoważonego, W: M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 214–234.
 
12.
Tuziak A. (2010), Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym. Problemy Ekorozwoju, vol. 5, nr 2, s. 39–49.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top