ORIGINAL ARTICLE
RES INVESTMENTS AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC ACTIVATION
 
More details
Hide details
1
West Pomeranian University of Technology in Szczecin / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Bartosz Dąbrowski   

Ph.D. Bartosz Dąbrowski, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Narutowicza St. 12, Szczecin 70-240, Poland, Phone: + 48 602 69 59 69
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(1):65-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is targeted at describing the issue of the renewable energy, its role in today's society and economy and the impact on economic activity on a regional level. RES investments in recent years have shown significant growth dynamics. Due to the nature and characteristics of RES investments, they play a particularly meaningful role at the local level. In particular, features such as local nature and modularity stress the benefits at regional level, rather than at the global one. The author, in addition to the presentation of statistical data in the field of RES investments, shall also attempt to assess the conditions and benefits of the development of RES
 
REFERENCES (13)
1.
Convery I., Rogers J.C., Simmons E.A., Weatherall A. (2008), Public perceptions of opportunities for community-based renewable energy projects, University of Cumbria.
 
2.
Czapiewska G. (2010), The potential and development of the wind power industry in Pomerania, [w:] Renewable energy as an indicator of modern economy, red. Z.Brodziński, M.Kramarz, M.R. Sławomirski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.195.
 
3.
Dobrzycka M. (2012), Inteligentna specjalizacja regionów, Wspólnota 20.12.2012.
 
4.
Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego odnawialnych nośników energii, w serii „Informacje i opracowania statystyczne”, Warszawa 2013.
 
5.
Frąckowiak E. (2012), Odnawialne źródła energii w gospodarstwie wiejskim i agroturystycznym, Czysta Energia, Numer 4/2012 (128).
 
6.
Gasidło K. (2011), Przestrzenne instrumenty aktywizacji gospodarczej w planowaniu regionalnym, Architektura, zeszyt 10.
 
7.
Leaney V., (2004) Community Investment and Ownership, Creating a Warm Glow from Community Investment, Dulas Ltd.
 
8.
Morris C., Pehn M. (2012), Energy Transition, The German Energiewende (Niemiecka transformacja energetyczna), Inicjatywa Fundacji im. Heinricha Bölla, wydanie z 28 listopada 2012 r., http://energytransition.de/wp-... /German-Energy-Transition_pl.pdf.
 
9.
Projekt Programu polskiej energetyki jądrowej, wersja z dn. 16.12.2010 r., skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, http://bip.mg.gov.pl/node/1613....
 
10.
Przegląd statystyczny BP, 2013 dotyczący energii światowej nr 62, wydanie z 2013r., www.bp.com/statisticalreview.
 
11.
Rechul H., (2012) Polityka energetyczna w gminie, Czysta Energia, Numer 2/2013 (138).
 
12.
Report 2013 from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Renewable energy progress report, http://eur-lex.europa.eu/LexUr... LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0175:EN:NOT.
 
13.
Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2012r., Warszawa 2013.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top