ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA PROGRAMU UBEZPIECZEŃ UPRAW W STANIE HARYANA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Economics, Chaudhary Devi Lal University, India
 
2
Economics department, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana, India, India
 
 
Data nadesłania: 17-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2022
 
 
Data akceptacji: 23-11-2022
 
 
Data publikacji online: 29-03-2023
 
 
Data publikacji: 29-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Vandana Sheoran   

Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(1):133-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G22
Q18
O13
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel opracowania: Celem badania jest ocena ogólnych efektów fizycznych i wyników finansowych działania systemów ubezpieczenia upraw w stanie Haryana. Materiały i metody: W badaniu wykorzystano wyłącznie na dane wtórne pozyskane z Departamentu Rolnictwa i Spraw Socjalnych Rolników w stanie Haryana. Do analizy wydajności programu Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana wykorzystano skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (compound annual growth rate, CAGR) i metodę procentową. Wyniki: Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wśród rolników korzystających ze świadczeń była wyższa w odniesieniu do upraw rabi (28%), podobnie jak ogólna powierzchnia upraw objętych ubezpieczeniem (1,4%). Rolników niebędących pożyczkobiorcami zdefiniowano jako rolników, którzy przystąpili do ubezpieczenia PMFBY bez zaciągania jakiejkolwiek pożyczki w jakimkolwiek programie, takim jak np. karta kredytowa Kisan. Wskaźnik wzrostu wśród rolników niebędących pożyczkobiorcami wyniósł odpowiednio 143,2% i 184,3% w odniesieniu do upraw rabi i kharif, co jest wynikiem wysoce zadowalającym. Rolnicy będący pożyczkobiorcami stanowili liczną grupę już od samego początku działania programu PMFBY. Wnioski: Wykazano, że parametry takie jak obszar upraw objętych ubezpieczeniem, liczba rolników będących pożyczkobiorcami, liczba rolników niebędących pożyczkobiorcami oraz liczba beneficjentów w odniesieniu do upraw rabi i kharif wzrastały i na przestrzeni lat miały istotny wpływ na powierzchnię upraw objętych ubezpieczeniem przez rolników. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana daje rolnikom pozytywne poczucie pewności. Liczba beneficjentów tego programu rośnie, a rolnicy zyskują pewność, że – jeżeli ich uprawy zostaną zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych – ich roszczenia zostaną zaspokojone, zatem są bardziej skłonni stosować wysokowydajną odmianę nasion, pestycydy, herbicydy i nową technologię, dzięki czemu wzrasta produkcja i produktywność. Te dwa czynniki odgrywają istotną rolę w powiększaniu obszaru upraw objętych ubezpieczeniem i ostatecznie skłaniają rolników do przystąpieniu do programu ubezpieczeń. Program ten okazał się zatem skuteczny w podtrzymywaniu zainteresowania rolników ubezpieczeniem upraw i zapewnianiu terminowego zaspokajania roszczeń, co było główną siłą napędową utrzymywania ubezpieczenia upraw wśród rolników.
 
REFERENCJE (10)
1.
Agriculture Department Haryana http://agriharyana.org/.
 
2.
Deepa, T., (2018). Crop insurance in North Eastern States of India: Performance of National Agricultural Insurance Scheme. International Journal of Agriculture Sciences, ISSN, 0975- 3710.
 
3.
Kait, R., & Sheoran, V., (2022). Progress of crop insurance schemes in Haryana, India. Economic and Regional Studies, 15(2), 196-205.
 
4.
Kapadia, K., & Swain, M., (2020). Agricultural insurance as a risk management tool-comparative performance of nais and pmfby in Gujarat. Indian Journal of Economics and Development, 16(2s).168-175. DOI: 10.35716/ijed/NS20-106.
 
5.
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-Crop Insurance https://pmfby.gov.in/.
 
6.
Raju, S., & Chand, R., (2008). A study on the performance of national agricultural insurance scheme and suggestions to make it more effective. Agricultural Economics Research Review, 21(347-2016-16795), 11-19.
 
7.
Shehrawat, A., (2020). Awareness and Performance of Agricultural Development Schemes in Context of Farmer’s Welfare in Haryana. Economic Affairs, 65(2). DOI:10.46852/0424-2513.2.2020.5.
 
8.
Singh, P., & Agrawal, G., (2020). Development, present status and performance analysis of agriculture insurance schemes in India: Review of evidence. International Journal of Social Economics. 47(4).461-481. DOI: https://doi.org/10.1108/IJSE-0... 0119.
 
9.
State Statistical Abstract of Haryana https://esaharyana.gov.in/.
 
10.
Tiwari, R., Khem, C., & Bimal, A., (2020). Crop Insurance in India: A Review of Pradhan Mantri Fasal BimaYojana (PMFBY). FIIB Business Review, 9(1).DOI:10.1177/2319714520966084.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top